گوته

گوته

بسیاری از پدر و مادرها، به سختی می کوشند تا زندگی راحتی برای فرزندان شان بسازند، غافل از این که آن را برای شان دشوارتر می کنند.

راهنما

دیدگاه ها

درود بر شما
شاید برخی پدران و مادران بسیار کوشا و علاقمند به فرزند با صرف زمان و نیروی زیاد به طور ناخودآگاه از مستقل شدن فرزندشان و شکوفا شدن استعدادهایش و درنهایت از رسیدن او به فردیت منحصر به فردش جلوگیری می کنند.
پایدار و برقرار باشید


عضویت در کانال تلگرام