روش سهیم شدن کتاب های تصویری از تولد تا دبستان

کتاب های تصویری را می توان از زمانی که کودک به دنیا می آید تا دورانی که به مدرسه می رود، با آن ها سهیم شد. برای سهیم شدن این کتاب ها با کودکان، مروج باید بداند کتاب تصویری چیست.

در این باره می توانید به منابع گوناگونی از جمله مطلبی با عنوان  " کتاب تصویری چیست ؟" در کتابک مراجعه کنید. این آگاهی به شما کمک می کند که در سنین گوناگون چگونه این گونه کتاب ها را با کودکان سهیم شوید تا مخاطبان شما افزون بر لذت بیشتری که از کتاب می برند، رشد ذهنی بیشتری  نیز پیداکنند. 

می توانید از کتابخانه ی کتابک کتابی را برگزینید. کتاب ها بر اساس گروه سنی هم بخش بندی شده اند.

برای کودکان نوزاد یا نوپا، کتاب های تصویری پارچه ای، پلاستیکی یا مقوایی انتخاب کنید. در این دوره کودکان با در دست گرفتن این کتاب ها در می یابند کتاب چیزی متفاوت با اسباب بازی های دیگرشان است. می آموزند که آن را ورق بزنند و در هر صفحه تصویر متفاوتی را بیابند. کتا ب های تصویری این گروه سنی دارای تصویرهای جداگانه ای هستند و نوزاد یا نوپا هر صفحه از کتاب را  که  بازکند، می تواند تصویری مستقل بیابد.

برای سهیم شدن این کتاب ها کودک را در آغوش بگیرید و با کمک او کتاب را ورق بزنید. بگذارید تا جایی که حوصله دارد، به تصویرهای آن صفحه نگاه کند. اگر در زیر تصویر شعر یا واژه ای گذاشته شده است، برای او بلند بخوانید. 

کودکان از سه ساله به بالا می توانند از کتاب های تصویری داستانی لذت ببرند. کتاب هایی را برگزینید که متنی آهنگین داشته باشند بارها و بارها کتاب را ورق بزنید و متن را برای آن ها بلند بخوانید. پس از چند بار متوجه می شوید که کودک به راحتی می تواند داستان را با یاری تصویرها بازگو کند.

از کتاب های تصویری بدون کلام که کودک باید تصویر را با زبان خود توضیح دهد، برای شتاب دادن به رشد زبانی کودکان بهره بگیرید.

در کتاب های تصویری – بگرد و پیدا کن ها – می توان کودکان را به پیدا کردن آدم ها، جانوران پنهان شده در گوشه و کنار و لا به لای تصویرها برانگیخت. این جست و جو، افزون  بر لذت کشف، به افزایش دقت و مشاهده ی بهتر آن ها می انجامد.

از کودکان بین ۴ تا ۷  ساله بخواهید برای کتاب های تصویری بدون کلام، داستانی را بگویند. این کار به رشد فکری و رشد زبانی آن ها کمک می کند.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۰۴-۱۳ ۱۴:۵۸
متن سفارشی:

ديدگاه شما