شعر کتاب خوب

شعر کتاب خوب

شعر کتاب خوب - عباس یمینی شریف

من یار مهربانم

دانا و خوش بیانم

گویم سخن فراوان

با آن که بی زبانم

پندت دهم فراوان

من یار پند دانم

من دوستی هنرمند

با سود و بی زیانم

از من مباش غافل

من یار مهربانم

عباس یمینی شریف

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۶-۰۳-۲۷ ۰۹:۰۰
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
پدیدآورندگان:
نویسنده:
عباس یمینی شریف
دسته‌ها:
متن سفارشی:

عضویت در کانال تلگرام