معرفی بازی کش بازی

این بازی از جمله بازی‌های بومی محلی است که بصورت گروهی انجام می‌شود و غالباً دختر بچه‌ها علاقه بیشتری به آن دارند. همان‌گونه که از نام این بازی مشخص است وسیله مورد نیاز آن چند متر کش است که بر حسب تعداد بازیکنان می‌توان آن‌را کمتر یا بیشتر تهیه کرد و دو سر آن ‌را به هم گره زد.

 شرح بازی:

برای این بازی به چند متر کش نیاز است که دو سرش به هم گره زده شود. دو نفر از بچه‌ها بر حسب توافق یا قرعه انتخاب و در حالیکه که درون کش قرار می‌گیرند، روبروی هم و در یک خط مستقیم مستقر می‌شوند و جهت حفظ تعادل پاهای خود را به عرض شانه باز می‌نمایند.

نفراتی که قرار است در بازی شرکت نمایند به صورت انفرادی، دو نفره، یا بیشتر در مرحله اول به حالت جفت پا روی کش می‌پرند که کش زیر پایشان قرار می‌گیرد.

چنانچه کش زیر پایشان قرار نگیرد بازنده می‌شوند. در مرحله بعدی افراد میانی با یک پا اولین رشته طناب را از بالا به پایین کشیده و بعد با پای دیگر، آن یکی طناب را به زیر می‌آورند .

این بازی چندین مرحله دیگر دارد که هرکدام اسم مخصوصی دارد. در مراحل مختلف بازی، کش را از مچ پا به بالاتر می‌برند تا کار سخت تر شود. این بازی ممکن است تا ۱۰ مرحله ادامه پیدا کند و اگر حتی یک نفراز گروه میانی بتواند به مرحله نهایی برسد، افراد هم گروه او که در مراحل قبلی بازنده شده‌اند می‌توانند مجدداً به بازی ادامه دهند درغیر اینصورت تیم بازنده شده است و جای دو تیم عوض می‌شود.               

 تعداد نفرات: 

تعداد بازیکنان حداقل ۳ نفر می‌تواند باشد که به صورت انفرادی و به نوبت به بازی می پردازند و به صورت‌های انفرادی، دو نفره، سه نفره و یا بیشتر نیز می‌توانند به این بازی مفرح بپردازند.

ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
کلیدواژه:
Submitted by editor on