لالا لالا گل سوری

لالا لالا گل سوری

نکن از مادرت دوری                    

 لالا لالا گل سوسن

 سرت بردار لبت بوسم       

لالا لالا به جان تو

بمیرن دشمنان تو                    

لالا لالا خبر داری

تو بابا در سفر داری                        

لالا لالا حیاتم ده

از اون لب‌ها نباتم ده                        

 لالا لالا گل قندی

تو از شهر سمرقندی    

نویسنده
سهیلا تذهیبی و شهلا شجاع‌دوست                
Submitted by editor on