حافظ و یک انار ما را بس!

چند روزی بیشتر به یلدا نمانده! یلدا و هزاران رسم دیگر در این دنیا، بهانه‌هایی هستند برای با هم بودن و شاد بودن! لحظه‌هایی جدا شدن از واقعیت‌های زندگی که گرچه همه هم تلخ نیستند اما بوی یکنواختی می‌دهند و نیرو گرفتن و دوباره برگشتن به همان زندگی عادی. از این تجربه‌ها نترسیم، با آن‌ها همراه شویم و از این لحظه‌های ‌شادی که روزبه‌روز کمتر و کمتر می‌شود لذت ببریم، حتی اگر به بهانه یک دقیقه طولانی‌تر شب باشد! حافظ و یک انار ما را بس!

بر سر آنم که گر ز دست برآید

 دست به کاری زنم که غصه برآید

 خلوت دل نیست جای صحبت اغیار

دیو چو بیرون رود فرشته درآید

صحبت حکام، ظلمت شب یلداست

نور ز خورشید طلب بو که برآید

حافظ

بانو ثریا قزل ایاغ

نویسنده
ثریا قزل ایاغ
Submitted by admin2 on