کانتینیوم مرکز کشف

Discovery Center Continium
کانتینیوم مرکز کشف

کانتینیوم مرکز کشف در ژوئن سال ۲۰۰۹ به عنوان نخستین مرکز کشف هلند گشایش یافت. این مرکز با مجموعه گران قیمتی از یادگاری‌های صنعتی و عرضه تعداد زیادی کارهای دستی برای نمایش، به بهترین نحو یک موزه را با مرکز دانش ترکیب می‌کند.

بازدیدکنندگان می‌توانند دریابند که چطور علم و تکنولوژی بر زندگی هر روزه آن‌ها تأثیر می‌گذارد، نه‌تنها در زمان حال، که در گذشته و آینده هم، چنین است. آن‌ها می‌توانند در زمان سفر کنند، آزمایش‌های علمی انجام دهند و ابزارهای فنی مخصوص خودشان را بسازند. کاتینیوم مرکز کشف به طور مرتب نمایشگاه‌های موقت تازه‌ای با موضوعات روز برگزار می‌کند.

کانتینیوم مرکز کشف با تنوع گسترده فعالیت‌ها، از نمایشگاه گرفته تا واگن علمی سفری، بر آن است تا مشارکت بازدیدکنندگانش را به خلق آینده‌ای پایدار ترغیب کند.

کانتینیوم مرکز کشف

کانتینیوم مرکز کشف

کانتینیوم مرکز کشف

کانتینیوم مرکز کشف

کانتینیوم مرکز کشف

کانتینیوم مرکز کشف

کانتینیوم مرکز کشف

کانتینیوم مرکز کشف

کانتینیوم مرکز کشف

کانتینیوم مرکز کشف

کانتینیوم مرکز کشف

کانتینیوم مرکز کشف

کانتینیوم مرکز کشف

کانتینیوم مرکز کشف

راهنما

ديدگاه شما