فعالیت‌های کتاب المر به مناسبت جشن سی سالگی

فعالیت‌های متنوع زیر در پیوند با مجموعه کتاب‌های المر طراحی شده است تا پس از بلندخوانی این کتاب‌ها با کودکان انجام دهید. پس اگر می‌خواهید روز جهانی المر، فیل رنگارنگ دوست‌داشتنی را در خانه، مهدکودک، مدرسه یا مرکز خود جشن بگیرید، فایل باکیفیت فعالیت‌های زیر را از بخش پیوست دریافت کنید.

چطور یک فیل بکشیم؟


ویژگی منحصر به فرد من!


رنگ‌آمیزی پرنده‌های جشن المر


با کاغذهای رنگی جنگل المر را بسازیم!


بازی اوریگامی احساس‌های المر


رنگ‌های گردش المر!


برای المر کارت تولد بسازید!

تولد المر است.

آیا می‌توانی کارت تولد او را رنگ‌آمیزی کنی؟

فعالیت‌های کتاب المر

فعالیت‌های کتاب المر


تولد المر است و دوستان‌اش در جنگل برای او جشنی ترتیب داده‌اند.

این برگه را در اختیار کودکان قرار دهید و از آن‌ها بخواهید که به المر کمک کنند راه‌اش را پیدا کند.

فعالیت‌های کتاب المر


دوستان المر را پیدا کن!

کارت‌های زیر را از محل خط‌چین ببرید و هرکدام را در گوشه‌ای از محیط اطراف پنهان کنید.

به نوبت از کودکان بخواهید که بگردند و کارت‌ها را پیدا کنند.

می‌توانید برای مثال با کوبیدن روی یک شی و بالابردن صدای آن، هنگامی که کودکان به محل کارت نزدیک می‌شوند، آن‌ها را راهنمایی کنید.

از کودکان بخواهید پس از پیدا شدن هر کارت، جانور مورد نظر را در چک لیست علامت بزنند.

 

فعالیت‌های کتاب المر

 

فعالیت‌های کتاب المر


المر را رنگ‌آمیزی کنید!

فعالیت‌های کتاب المر

فعالیت‌های کتاب المر


ماسک المر بسازید!

 

فعالیت‌های کتاب المر

 


الگوی ماسک المر

فعالیت‌های کتاب المر


بازی جدول‌های رنگی المر

 

 

فعالیت‌های کتاب المر


ریسه‌های رنگارنگ فیلی بسازید!

فعالیت‌های کتاب المر


با قوطی پلاستیکی المر بسازید

فعالیت‌های کتاب المر

 

پیوست:
بسته فعالیت‌های المر سال ۱۳۹۹ کیفیت متوسط - ترجمه‌ی گروه گوزن زرد (3.88 مگابایت) , بسته فعالیت‌های المر سال ۱۳۹۹ کیفیت خوب - ترجمه‌ی گروه گوزن زرد (9.65 مگابایت) , کارت تولد المر (191.08 کیلوبایت) , رنگ‌آمیزی کارت تولد المر (157.24 کیلوبایت) , ماز المر (155.92 کیلوبایت) , دوستان المر را پیدا کن! (۱) (188.11 کیلوبایت) , دوستان المر را پیدا کن! (۲) (185.93 کیلوبایت) , المر را رنگ‌آمیزی کنید! (۱) (170.9 کیلوبایت) , المر را رنگ‌آمیزی کنید! (۲) (180.86 کیلوبایت) , روش ساخت ماسک المر (3.4 مگابایت) , ماسک المر (۱) (2.24 مگابایت) , ماسک المر (۲) (345.64 کیلوبایت) , ماسک المر (۳) (343.82 کیلوبایت) , جدول المر (3.2 مگابایت) , ریسه المر (578.98 کیلوبایت) , ساخت المر با قوطی پلاستیکی (5.88 مگابایت) , چطور یک فیل بکشیم؟ (1.63 مگابایت) , رنگ‌آمیزی پرندگان جشن المر (2.97 مگابایت) , رنگ‌های گردش المر (1.07 مگابایت) , بازی اوریگامی احساس‌های المر (2.94 مگابایت) , ویژگی منحصر به فرد من (2.04 مگابایت) , کلاژ جنگل رنگارنگ المر (2.76 مگابایت)
Submitted by editor on