روز جهانی اقیانوس‌ها ۲۰۱۹

روز جهانی اقیانوس‌ها ۲۰۱۹

روز جهانی اقیانوس‌ها هر سال ۸ ژوئن برگزار می‌شود. هدف از برگزاری روز جهانی اقیانوس‌ها افزایش آگاهی همگانی از تاثیر اقدامات ما انسان‌ها بر اقیانوس‌ها و ایجاد جنبشی جهانی برای مدیریت پایدار اقیانوس‌ها است.

ما روز جهانی اقیانوس‌ها را جشن می‌گیریم تا نقش مهم اقیانوس‌ها را در زندگی روزمره یادآوری کنیم. اقیانوس‌ها ریه‌های سیاره زمین هستند. بیشتر اکسیژنی را که تنفس می‌کنیم اقیانوس‌ها فراهم می‌کنند. اقیانوس‌ها منبع اصلی غذا، دارو و بخش مهمی از بیوسفر زمین هستند. در نهایت روز جهانی اقیانوس‌ها روزی است که زیبایی و غنای اقیانوس‌ها را با هم جشن می‌گیریم.

یکی از خطراتی که امروزه اقیانوس‌ها را تهدید می‌کند آلودگی پلاستکی است. چند دهه استفاده از پلاستیک منجر به فاجعه زیست محیطی شده است. امروزه، سالانه ۱۳میلیون تن پلاستیک در اقیانوس ریخته می‌شود که سالانه منجر به مرگ ۱۰۰هزار جانور دریایی می‌شود.

در روز جهانی اقیانوس‌ها درباره راهکارهای کاهش تولید زباله به ویژه زباله‌ها پلاستیکی اطلاعات کسب کنیم و در زندگی روزمره به کار ببریم تا کودکانمان هم بیاموزند.

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸-۰۳-۱۸ ۱۲:۵۰
منبع:
برگردان:
گروه خبر کتابک
متن سفارشی:

ديدگاه شما