زنگ صلح سال ۲۰۱۹ با موضوع تغییرات اقلیمی و آب‌وهوا

زنگ صلح سال ۲۰۱۹ با موضوع تغییرات اقلیمی و آب‌وهوا

امروز ۲۱ سپتامبر برابر با ۳۰ شهریور ماه، روز جهانی صلح است. یادمان این روز در مقر سازمان ملل متحد با زنگ صلح آغاز می‌شود.

زنگ صلح اما چیست؟ زنگ صلح، زنگی است که در سال ۱۹۵۴ از سوی نمایندگی ژاپن در سازمان ملل اهدا شده است. رئیس هیئت نمایندگی ژاپن برای زنده ماندن امید به صلح در سال ۱۹۵۱ به مجمع عمومی ملل متحد در پاریس پیشنهاد داد که زنگی به عنوان نماد امید به صلح ساخته شود. این زنگ از فلز سکه‌ها و مدال‌هایی که هیئت‌های نمایندگی کشورها، پاپ، مردم عادی و از جمله کودکان ۶۰ کشور اهدا کرده‌ند، قالب‌گیری شد و سرانجام در نیویورک جای گرفت.

اما زنگ صلح در سال ۲۰۱۹ در میانه تنش‌ها و جنگ‌های منطقه‌ای و محلی در حالی نواخته می‌شود، که دشمنی تازه برای صلح جهانی پیدا شده است که توجه کارگزاران سازمان ملل را به خود جلب کرده است. برای همین، موضوع روز جهانی صلح در سال ۲۰۱۹ «توجه و اقدام برای تغییرات زیان‌بار اقلیمی یا آب‌وهوا» است. از نظر کارشناسان بی‌توجهی به اقلیم و آب‌وهوا می‌تواند زمینه‌ساز جابجایی‌های گسترده انسانی و جنگ‌های بر سر زمین و آب بشود که اکنون نمونه‌هایی از آن در حال شدت گرفتن است.

به گفته آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، «طبیعت جایی برای چانه‌زنی نیست و برای کنش در راه تغییرات زیان‌بار اقلیم و آب‌وهوا، باید چهار کار بنیادی انجام گیرد. نخست، رساندن تاثیر کربن روی محیط زیست به نقطه صفر تا سال ۲۰۵۰ با بستن مالیات آلودگی، البته نه از جیب مردم، توقف یارانه برای سوخت‌های فسیلی و نساختن نیروگاه‌های با سوخت فسیلی از سال ۲۰۲۰ و تمرکز بر اقتصاد سبز، نه خاکستری»، چهار اصلی است که می‌تواند روز جهانی صلح را معنادار کند.

زنگ صلح سال ۲۰۱۹ با موضوع تغییرات اقلیمی و آب‌وهوازنگ صلح سال ۲۰۱۹ با موضوع تغییرات اقلیمی و آب‌وهوا

با توجه به این‌که کودکان امروز، قربانیان سوء رفتار بزرگسالان کنونی هستند، آن‌ها در آینده نخستین قربانیان تغییرات زیان‌بار اقلیمی خواهند بود.

برای این‌که روز جهانی صلح در کشور ما نیز در راستای کنش برای بهبود وضعیت اقلیم و آب‌وهوا هم‌راستا شود، همین امروز می‌توان در کتابخانه‌ها، مهدکودک‌ها، مراکز تجمع کودکان و نوجوانان، پارک‌ها و با گشایش مدرسه‌ها برای اجرای کارگاه‌های ویژه‌ی دانش‌آموزی کار کرد و کودکان و نوجوانان را در برنامه‌هایی سازنده با خطر تغییرات اقلیمی و نقش آن در سست کردن پایه‌های صلح جهانی درگیر ساخت.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۸-۰۶-۳۰ ۱۰:۵۰
برگردان:
گروه گزارش کتابک
متن سفارشی:

ديدگاه شما