فعالیت پیشنهادی برای کتاب 10 تا کاکلی

فعالیت پیشنهادی برای کتاب ۱۰ تا کاکلی

«۱۰ تا کاکلی» کتابی برای آموزش عددهای ۱ تا ۱۰ است. این کتاب عددآموز به کمک تصویر و شعر شمارش را به نونهالان می‌آموزد.

برای ۱ تا ۳ سال:

۱- بلندخوانی کنید.

به همراه کودک تعداد کاکلی‌های هر صفحه  را بشمارید.  تصاویر و نوشته‌های هر صفحه را به او نشان دهید و بلند و واضح تکرار کنید و از او بخواهید با شما تکرار کند (هدف تشویق کودک به سخن گفتن است و مهم نیست دقیقا درست تکرار کند)

۲- شعر بخوانید.

شعر کتاب را چند باره برای کودک تکرار کنید و از او بخواهید با شما همراهی کند. شعر را در طول روز در میان فعالیت‌های دیگر هم همراه هم بخوانید.

۳- ورزش کنید.

به همراه کودک با دست‌های خود و یک بار با دست‌ها یا پاهای او حرکت پرواز کردن را انجام دهید و به او بگویید که مانند کاکلی پرواز می‌کنیم. سپس با همین حرکات شعر کتاب را برای او بخوانید.

۴- بنویسید.

به همراه کودک شعر را بخوانید و اعداد را با انگشت روی شن یا خاک یا خمیر بازی بکشید. با گرفتن دستش و هدایت آن به آرامی، نوشتن اعداد را با هم انجام دهید و هم‌زمان نام عدد را بگویید.

۵- نمایش بازی کنید.

با الگوی کاکلی به تعداد کاکلی‌های داخل کتاب برای کودک عروسک انگشتی بسازید. وقتی شعر را برای کودک می‌خوانید، همراه با عروسک‌ها برایش نمایش اجرا کنید. اگر دوست دارد، می‌توانید عروسک‌ها را در انگشت او نیز بگذارید.

برای ۳ تا ۵ سال:

۱- بازی کنید.

یک جعبه درست کنید. روی آن ۱۰ شکاف (شبیه قلک) ایجاد کنید. بالای هر شکاف به‌صورت نامرتب عددهای ۱ تا ۱۰ را بنویسید. به همراه کودک، ۱۰ سر کاکلی یا بیشتر درست کنید. هنگام بازی جعبه و پرنده‌ها را به کودک بدهید و هربار یک عدد را به او نشان دهید و از او بخواهید به طور مثال پنج کاکلی را از درگاه عدد ۵، داخل جعبه بیندازد. پرنده‌ها را از جعبه خارج کنید و عدد جدید را بگویید. می‌توانید در هنگام این بازی شعر کتاب را بخوانید و به هر عدد که رسیدید، کودک به تعداد، کاکلی‌ها را در جایش بیندازد.

۲- داستان بگویید.

به همراه کودک درباره طوطی‌های کاکل به سر (Cockatoos) پژوهش کنید. از کودک بخواهید درباره تصویرهای کتاب و با توجه به پژوهش یک داستان تازه بگوید.

۳- کاردستی بسازید.

کودک با خلاقیت خود یک برداشت آزاد از پرنده کتاب داشته باشد و یک پرنده بسازد. به او کمک کنید تا پرنده‌اش بُعد داشته باشد.

۴ -عدد بسازید.

با هر وسیله‌ای که کودک راحت‌تر است، پارچه، خمیربازی، پاپیه ماشه، شکل عددهای کتاب را بسازد. در حال ساخت هر عدد شعرش را هم بخواند. می‌تواند آن‌ها را به دیوار کلاس یا اتاق بیاویزد، به این وسیله می‌تواند هر بار کتاب را می‌خواند از آن عددها استفاده کند.

۵- نمایش بازی کنید.

به کودک کمک کنید که عددها را در سایز بزرگ با مقوا بسازد. همچین به تعداد کاکل به سرها، با خلاقیت خود، پرنده بسازد. سپس متن کتاب را به صورت نمایش با دوستانش اجرا کند. اگر دوست داشت می‌تواند به متن کتاب درباره عددها یا درباره پرنده‌ها اضافه کند.

۶- کاکلی بسازید.

طرح اصلی پرنده را روی کاغذ یا مقوا بکشید و با پارچه یا کاغذ رنگی برای پرنده، چندین پر بسازید. آن‌ها را در اختیار کودک بگذارید. درحالی که شعر را برای او می‌خوانید، از او بخواهید هر بار که عددی را می‌شنود، به تعداد آن، به پرنده، پر، بچسباند، یا وصل کند. (می‌توانید به پرها و پرنده چسب‌های پارچه‌ای (چسب اِپُل) بزنید، تا قابل جدا کردن باشد.)

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹-۰۹-۱۳ ۱۸:۴۵
متن سفارشی:

ديدگاه شما