فعالیت پیشنهادی برای کتاب بوسه‌هایی برای بابا

فعالیت پیشنهادی برای کتاب بوسه‌هایی برای بابا

تلاش باباخرس برای خواباندن فرزندش داستان «بوسه‌هایی برای بابا» را می‌سازد. این داستان به مهرورزی و بازی و ارتباط بین پدر و کودک می‌پردازد. در حالی که کودک دوست ندارد بخوابد و بدخلق شده، پدر با بازی او را می‌خواباند.

اگر رابطه کودک و پدرش چندان شکل نگرفته است، بلندخوانی کتاب و اجرای فعالیت‌های مشترک درباره کتاب همراه با پدر می‌تواند شروع خوبی برای محکم‌تر شدن رابطه پدر و فرزند باشد. 

 

برای این کتاب، راهنمای خواندن و فعالیت کتاب بوسه‌هایی برای بابا نیز توسط کارشناسان با من بخوان طراحی و منتشر شده است. برای آشنایی با فعالیت‌های بیشتر می‌توانید دستنامه کتاب بوسه‌هایی برای بابا را از کتاب هدهد تهیه کنید.

 

۱ تا ۳ سال:

۱- درباره تصاویر گفت‌وگو کنید.

پس از خواندن کتاب دوباره کتاب را مرور کنید و این بار سراغ جزییات تصاویر بروید:

 • خرسی کجاست؟ چه کاری می‌کند؟
 • کتاب کجاست؟
 • ماهی‌ها کجا هستند؟ چه رنگی هستند؟
 • بابا خرسی دارد چه کاری انجام می‌دهد؟
 • بابا خرسی و بچه خرس چه می‌کنند؟ اردک پلاستیکی کجاست؟
 • حوله کجاست؟
 • خرس کوچولو قبل از خواب چه می‌کند؟
 • لباس خرسی کجاست؟
 • خرس کوچولو چه احساسی دارد؟ شاد است یا غمگین؟

۲- بازی کنید.

 • داستان را برای کودک بخوانید. پدر به همراه کودک کارهایی را که بابا خرسی با خرس کوچولو می‌کند را بازی کند. می‌تواند یک بار در حال خواندن داستان فقط‌بخش های مربوط به مدل‌های بوسه بابا خرسی را با بچه بازی کند. هدف بازی کردن است نه این که حتما کودک را برای مسواک زدن ببرید. به کودک فرصت دهید که هرجور دوست دارد رفتارهای پدر را تکرار کند.
 • هر شب قبل از خواب یکی از مدل‌های بوسیدن بابا خرسی را به انتخاب کودک برایش اجرا کنید. اگر کودک دوست دارد او هم می‌تواند انواع بوسیدن‌ها را اجرا کند و شما نوع آن را حدس بزنید.

۳- قصه بگویید.

از کودک بخواهید به تصویرها نگاه کند و حالا او درباره خرسی قصه بگوید. با پرسیدن سوال‌های کوچک او را در گفتن داستان یاری کنید.

هدف قصه گفتن و ارتباط با تصویر است، قرار نیست یک قصه کامل و مشخص گفته شود. کودک را در تخیل کردن آزاد بگذارید.

۴- آینه بازی کنید.

یک بار داستان را جلوی آینه برای کودک بخوانید. بازی‌هایی که بابا خرسی با خرس کوچولو انجام می‌دهد را این بار جلوی آینه انجام بدهید. از کودک بخواهید رفتارها را تکرار کند. به او فرصت دهید کنش‌های شما و خودش را در آینه ببیند.

۵- کاردستی بسازید.

از قبل الگوهای ساده جانوران نام برده شده در کتاب را بکشید.‌بخش های مختلف بدن آن‌ها را با کاغذ رنگی‌های مختلف در بیاورید. به همراه کودک با چسباندن یا وصل کردن این تکه‌ها جانور مورد نظر را کامل کنید. درباره هر جانور برای کودک توضیح ساده و روشنی بدهید. تعریفی که بابا خرسی از مدل بوسیدن و شیطنت بچه‌هایشان می‌گوید را دوباره برای کودک بخوانید.

۶- نقاشی کنید.

به کودک گواش یا آب رنگ بدهید. از او بخواهید بچه خرس و دیگر جانوران کتاب را هر جور که دوست دارد، بکشد.

 

۳ تا ۵ و ۵ تا ۷ سال:

۱- گفت‌وگو کنید.

پس از بلندخوانی کتاب با پرسش‌هایی مانند موارد زیر یک گفت‌وگوی گروهی شکل دهید:

 • شده برخی شب‌ها خوابت نبرد؟ چرا بی‌خواب می‌شوی؟
 • وقتی خسته‌ای و نیاز به استراحت داری، اما نمی‌توانی بخوابی چه حسی داری؟ چه کار می‌کنی؟
 • خرس کوچولو قبل از این که به خواب برود، نیاز بود چه کارهایی بکند؟ تو قبل از خواب برای بهداشت و مراقبت از خود چه کارهایی می‌کنی؟
 • می‌دانی چرا قبل از خواب بهتر است دندان‌ها را مسواک بزنیم؟
 • دوست داری قبل از خواب چه کارهایی بکنی؟ (قصه شنیدن یا بازی کردن یا ...؟ )
 • می‌دانی چرا هر شب بهتر است سر ساعت و به موقع بخوابیم؟ آیا می‌دانی خوابیدن در شب و به اندازه چه خوبی‌هایی دارد؟
 • به بچه خرس نگاه کن، چرا او یک جاهایی از داستان شاد است و یک جاهای غمگین؟ می‌توانی از روی تصاویر بگویی کجا غمگین و کجا شاد است؟
 • وقتی می‌خواهی بخوابی، دوست داری که خودت به تخت بروی یا پدر یا مادرت تو را همراهی کنند؟
 • دوست داری پدر و مادرت قبل از خواب به تو چه بگویند؟ تو به آن‌ها چه می‌گویی؟
 • اگر نزدیکانت زمان خواب، بدخلق باشند، تو با آن‌ها چه رفتاری می‌کنی؟ به دید تو چه رفتاری بهتر است؟
 • بابا خرسی درباره جانوران مختلفی حرف زد، درباره این که چه طور به پدر و مادرشان را می‌بوسند، می‌توانی آن‌ها را نام ببری؟ از زندگی آن‌ها چه می‌دانی؟

۲- پوستر بسازید.

به همراه کودک درباره هر کدام از جانوران یاد شده در داستان که او دوست دارد، پژوهش کنید. درباره چرخه زندگی آن جانور، این که در کدام دسته از جانوران جای می‌گیرد، چقدر عمر می‌کند، غذای او چیست و  غیره به صورت کلاژ و تصویری یک پوستر بسازید. می‌توانید برای همه جانوران به صورت جداگانه یا کنار هم پوستر بسازید.

۳- داستان بگویید.

از کودک بخواهید داستانی درباره ماجراهای هر شب قبل از خواب خودش و پدر و مادرش بگوید. می‌توانید به او کمک کنید تا داستان را به صورت کتاب در بیاورد. اگر نمی‌تواند بنویسید، داستان را برایش بنویسید و او تصویر بکشد.

۴- نمایش بازی کنید.

باباخرسی از کودک می‌خواهد به روش جانوران مختلف به او بوسه دهد. به همراه کودک با هر وسیله‌ای که او دوست دارد، لباس‌های ساده، شبیه به این جانوران بسازید و درباره هر کدام یک نمایش بسازید.

۵- کاردستی بسازید.

در صفحه نخست یک اسباب‌بازی کنار خرسی است؛ یک زرافه که با وسایل دورریختنی ساخته شده. از کودک بخواهید این زرافه را بسازد. به او بگویید می‌تواند دیگر جانوران کتاب را هم به همین روش، با خلاقیت خودش بسازد.

۶- نقاشی کنید.

از کودک بخواهید برای متن داستان به خلاقیت و دلخواه خودش تصویرهای تازه بکشد. به طور مثال می‌تواند تصویر جانورانی که باباخرسی از آن‌ها حرف می‌زند را هم بکشد. به او بگویید آزاد است هرجور که می‌خواهد آن‌ها را به نقش درآورد. قرار نیست همه چیز شبیه واقعیت باشد.

 
اطلاعات:
نویسنده:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۹-۱۰-۰۹ ۱۴:۱۳
متن سفارشی:

ديدگاه شما