فهرست کتابک به مناسبت زادروز محمد بهمن‌بیگی، 26 بهمن

محمد‌ بهمن‌بیگی نواده‌ی بهمن‌بیگی، فرزند محمودخان از ایل قشقایی فارس در سال ١٢٩۸ش. به دنیا آمد. او دانش‌آموخته‌ی حقوق است.

 او در سال ١٣٣٦ دانشسرای عشایری را در شیراز راه‌اندازی كرد. دانشسرا از داوطلبان آزمون ورودی می‌گرفت، آن‌ها را در دوره‌های یکساله برای آموزگاری مدرسه‌های عشایری آموزش می‌داد و دانش‌آموختگان را با درنظر گرفتن جمعیت و نیازهای هر ایل به مدرسه‌های عشایری می‌فرستاد.

کتابک برای زادروز محمد بهمن‌بیگی کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

بخارای من ایل من/ برای کتابداران/ (معرفی کتاب بخارای من ایل من/ خرید کتاب بخارای من ایل من
به اجاقت قسم/ برای کتابداران/ (معرفی کتاب به اجاقت قسم/ خرید کتاب به اجاقت قسم
اگر قره‌قاچ نبود/ برای کتابداران/ (معرفی کتاب اگر قره‌قاچ نبود/ خرید کتاب اگر قره‌قاچ نبود
عرف و عادت در عشایر فارس/ برای کتابداران/ (معرفی کتاب عرف و عادت در عشایر فارس/ خرید کتاب عرف و عادت در عشایر فارس)
طلای شهامت/ برای کتابداران/ (معرفی کتاب طلای شهامت/ خرید کتاب طلای شهامت)

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on