انتشار مقاله «ادبیات کودکان ایران در چرخش از سده‌ای به سده دیگر» در مجله زنان امروز

مقاله تحلیلی تاریخی از محمدهادی محمدی، یک سده کار و کوششِ هزاران کوشنده و پدیدآورنده ادبیات کودکان سیمایی از تحول فراگیر اجتماعی به طور عام و تحول در فرهنگ کودکی ایران به طور خاص را به نمایش می‌گذارد.

کوشندگان و پدیدآورندگانی نام‌آور و کم‏نام یا گمنام همگی کوشیدند ادبیات کودکان این سرزمین در جایگاهی شایسته قرار بگیرد. اما از همان آغاز آنچه انکار کردنی نیست سهم زنان در شکل دادن به این تحول است. و البته، مهم‌تر از این، نوع نگاه آنها به این مقوله است که ارزش کارشان را بالاتر می‌برد. زنان برجسته‌ای که نهاد کودکی را در این سرزمین با کمک مردان همراهشان برپا کردند به دلایل گوناگون نگاه سالم‌تر و پاکیزه‌تری به موضوع فرهنگ کودکی و ادبیات کودکان داشته و دارند.

برای خواندن این مقاله تحلیلی و تاریخی می توانید نشریه زنان امروز شماره 41 ویژه بهار 1400 را از دکه های روزنامه‌فروشی یا از این نشانی به صورت آنلاین تهیه کنید. هم‌چنین می‌توانید مقاله را در کتابک بخوانید:

مقاله ادبیات کودکان ایران در چرخش از سده‌ای به سده دیگر در کتابک

 

Submitted by editor on