فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی خط بریل، 14 دی

4 ژانویه مصادف با 14 دی ماه «روز جهانی خط بریل» است. این روز تولد شخصی به نام لوئیس بریل است که برای افراد نابینا خواندن و نوشتن را آسان کرد. افراد نابینا برای نوشتن به ابزار خاصی نیازمندند. آن‌ها می‌توانند با لمس‌کردن، خط بریل را بخوانند. لوئیس بریل کاشف خط بریل بود به همین دلیل در روز تولد ایشان روزی به نام روز جهانی خط بریل ایجاد شد.


اگر دوست دارید مقالات بیشتری درباره خط بریل و کودکان نابینا بخوانید، مقالات زیر را از دست ندهید:
آن‌ها با دست ها و گوش‌هایشان می‌خوانند
چگونه کودک نابینا و یا کم بینا را پیش از رسیدن به سن مدرسه با کتاب و خواندن آشنا کنیم؟


کتابک برای روز جهانی بریل کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

رفتم به باغی ـ بریل/ برای ۱ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب رفتم به باغی/ خرید کتاب رفتم به باغی ـ بریل)

مرغ سرخ پاکوتاه – بریل (برای نابینایان)/ برای ۱ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب مرغ سرخ پاکوتاه/ خرید کتاب مرغ سرخ پاکوتاه – بریل (برای نابینایان))

یک جنگل و چند حیوان؟- بریل/ برای 3 تا 7 سال/ (معرفی کتاب یک جنگل و چند حیوان؟/ خرید کتاب یک جنگل و چند حیوان؟- بریل

مجموعه قصه‌های کوتی کوتی- بریل/ برای 3 تا 9 سال/ (معرفی کتاب مجموعه قصه‌های کوتی کوتی/ خرید کتاب مجموعه قصه‌های کوتی کوتی

پسر کوچک و ماهی بزرگ – بریل (برای نابینایان)/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب پسر کوچک و ماهی بزرگ/ خرید کتاب پسر کوچک و ماهی بزرگ – بریل (برای نابینایان))

المرـ بریل (برای نابینایان)/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب المر/ خرید کتاب المرـ بریل (برای نابینایان))

آقاکوچولو خوشبختی را پیدا می کند ـ بریل (برای نابینایان)/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب آقاکوچولو خوشبختی را پیدا می کند/ خرید کتاب آقاکوچولو خوشبختی را پیدا می کند ـ بریل (برای نابینایان))

کدو قلقله زن – بریل (برای نابینایان)/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب کدو قلقله زن/ خرید کتاب کدو قلقله زن – بریل (برای نابینایان))

قورباغه و گنج – بریل (برای نابینایان)/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب قورباغه و گنج/ خرید کتاب قورباغه و گنج – بریل (برای نابینایان))

قورباغه و غریبه ـ بریل (برای نابینایان)/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب قورباغه و غریبه/ خرید کتاب قورباغه و غریبه ـ بریل (برای نابینایان))

قورباغه و شهاب ـ بریل (برای نابینایان)/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب قورباغه و شهاب/ خرید کتاب قورباغه و شهاب ـ بریل (برای نابینایان))

قورباغه دوست پیدا می کند ـ بریل (برای نابینایان)/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب قورباغه دوست پیدا می کند/ خرید کتاب قورباغه دوست پیدا می کند ـ بریل (برای نابینایان))

قورباغه می ترسد ـ بریل (برای نابینایان)/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب قورباغه می ترسد/ خرید کتاب قورباغه می ترسد ـ بریل (برای نابینایان))

قورباغه و آواز پرنده ـ بریل (برای نابینایان)/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب قورباغه و آواز پرنده/ خرید کتاب قورباغه و آواز پرنده ـ بریل (برای نابینایان))

دویدم و دویدم – بریل (برای نابینایان)/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دویدم و دویدم/ خرید کتاب دویدم و دویدم – بریل (برای نابینایان))

من همانم، من همانم  ـ بریل/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب من همانم، من همانم/ خرید کتاب من همانم، من همانم

دیو سیاه و موش سفید ـ بریل (برای نابینایان)/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دیو سیاه و موش سفید/ خرید کتاب دیو سیاه و موش سفید ـ بریل (برای نابینایان))

چارخانه و خاله کشمشی – بریل/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب چارخانه و خاله کشمشی/ خرید کتاب چارخانه و خاله کشمشی)

کتابچه بدجنسی‌های گرگ کوچولو  – بریل/ برای 7 تا 9 سال/ (معرفی کتاب کتابچه بدجنسی‌های گرگ کوچولو/ خرید کتاب کتابچه بدجنسی‌های گرگ کوچولو)

گربه‌ای که موش‌ها را دوست داشت  ـ بریل/ برای 7 تا 12 سال/ (معرفی کتاب  گربه‌ای که موش‌ها را دوست داشت/ خرید کتاب  گربه‌ای که موش‌ها را دوست داشت)

افسانه‌ی درخت خرما و بزی – بریل (برای نابینایان)/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب افسانه‌ی درخت خرما و بزی/ خرید کتاب افسانه‌ی درخت خرما و بزی – بریل (برای نابینایان))

دختر انار – بریل (برای نابینایان)/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب دختر انار/ خرید کتاب دختر انار – بریل (برای نابینایان))

پرنده قرمز – بریل (برای نابینایان)/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب پرنده قرمز/ خرید کتاب پرنده قرمز – بریل (برای نابینایان))

معدن زغال سنگ کجاست – بریل (برای نابینایان)/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب معدن زغال سنگ کجاست/ خرید کتاب معدن زغال سنگ کجاست – بریل (برای نابینایان))

تیستو سبز انگشتی ـ بریل/ برای 9 تا 12 سال/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب تیستو سبز انگشتی/ خرید کتاب تیستو سبز انگشتی)

سیاوش – بریل/ برای 9 تا 12 سال/ (معرفی کتاب سیاوش/ خرید کتاب سیاوش)

طوطی و بازرگان ـ بریل/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب  طوطی و بازرگان/ خرید کتاب طوطی و بازرگان)

به دنبال فلک، فلکین دالیجا ـ بریل/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب به دنبال فلک، فلکین دالیجا/ خرید کتاب به دنبال فلک، فلکین دالیجا)

ماجراهای شگفت انگیز هلاپیچ، شاگرد کفاش – بریل/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب ماجراهای شگفت انگیز هلاپیچ، شاگرد کفاش/ خرید کتاب ماجراهای شگفت انگیز هلاپیچ، شاگرد کفاش

راز – بریل/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب راز/ خرید کتاب راز - بریل)

ضحاک – بریل/ برای 12 سال به بالا/ (معرفی کتاب ضحاک/ خرید کتاب ضحاک)

 

پدیدآورندگان:
Submitted by skyfa on