سفر به دور دنیا با "قایق خواندن"!

سفر به دور دنیا با "قایق خواندن"!

"قایق خواندن"، که گاه پرواز می کند، گاه شنا می کند و گاه بر جاده ها می راند، در آغاز سال تحصیلی جدید، همه دانش آموزان دبستانی اتریش و آموزگارانشان را با خود همراه می کند تا با هم یک سفر پر ماجرا به دور دنیا را آغاز کنند.

قایق خواندن (Leseschiff)، نام یک پروژه ترویج خواندن است که "باشگاه کتاب کودکان فیلیپ و فاکسی" (Book Club kids PHILIPP and FAXI) در سال تحصیلی ۲۰۰۷/۲۰۰۸، در دبستان های اتریش اجرا کرد.

پروژه به این ترتیب اجرا شد که در آغاز سال تحصیلی، همه دبستان های اتریش یک پوستر "قایق خواندن" دریافت کردند و از آن ها دعوت شد تا با فیلیپ و فاکسی درسفری ماجراجویانه به دور دنیا، با قایق خواندن همراه شوند. باشگاه فیلیپ و فاکسی، نشریه ای دارد و برگزار کنندگان پروژه قایق خواندن، "اینگرید" و "کریستین میترچکر"، که از سفر خود به دور دنیا قصه های پریان بسیاری گردآوری کرده بودند، در هر شماره از نشریه فیلیپ و فاکسی، یکی از قصه های پریان کشورهای مختلف را منتشر می کردند.

هر قصه هم تمرین های خواندن ویژه خود را داشت که در راهنمای آموزگاران که همراه با نشریه منتشر می شد، توضیح داده می شد.

در پایان پروژه هم، دانش آموزان سه کلاس برای سفری ماجراجویانه به رود دانوب، برگزیده شدند. اینگرید و کریستین میترچکر نیز همزمان با اجرای پروژه در مدرسه ها، یک تور نمایش ویژه را در دبستان ها راه اندازی کردند و به اجرای نمایش برای دانش آموزان دبستانی می پرداختند.

ديدگاه شما