گزارشی از فعالیت‌های «با من بخوان» برای کودکان مهاجر افغانستانی

«با من بخوان» از همان آغاز، بر ترویج کتابخوانی و سوادآموزی میان کودکان مهاجر و پناهنده تاکید ویژه داشته است. بسیاری از این کودکان به دلایل گوناگون از خدمات آموزشی بیبهرهاند یا به دشواری میتوانند وارد فرایندهای آموزشی در ایران شوند. در طی سال‌هایی که از اجرای «با من بخوان» می‌گذرد این برنامه کوشیده ‌است در مراکز حمایتی و آموزشی این کودکان حضور پیدا کند و با متدهای نو و روزآمد به شکلی عملی در راستای حق برخورداری این کودکان از آموزش باکیفیت گام بردارد.

اما از سال 1400، موضوع آموزش کودکان افغانستانی در برنامه‌ی «با من بخوان» وارد فاز جدیدی شد. به‌ویژه پس از موج جدید مهاجرت خانواده‌های افغانستانی به ایران در پی تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، توجه به نیازهای آموزشی این گروه از کودکان در اولویت‌های برنامه‌ قرار گرفت. در دو سال اخیر «با من بخوان» برای خدمات‌رسانی به کودکان مهاجر به سوی همکاری با مدارسی رفته است که به‌طور ویژه به آموزش کودکان افغانستانی اختصاص دارند. این مدارس خودگردان از سوی شهروندان افغانستانی ساکن ایران مدیریت می‌شوند تا در خلاء سیستم‌های کلا‌ن‌نگرِ حمایتی بتوانند گوشه‌ای از کمبودهای آموزشی این گروه از کودکان را جبران کنند؛ کودکانی که افزون بر دشواری‌های ناشی از ورود به محیط جدید زندگی و تبعیض‌های فرهنگی و اجتماعی، اغلب با معضلاتی چون فقر، بی‌کاری خانواده، و تروماهای ناشی از جنگ، خشونت و مهاجرت نیز درگیرند.

از سال 1400 به این سو «با من بخوان» در مجموع 6 مدرسه‌ی کودکان افغانستانی را در استان‌های تهران و البرز زیر پوشش قرار داده و یک کتابخانه نیز در یکی این مدارس راه‌اندازی کرده است. گفتنی است از سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ این مدارس در زمره‌ی مراکزی قرار گرفتند که هزینه‌ی پشتیبانی اجرای برنامه در آن‌ها از طریق بخشی از جایزه‌ی ایبی-آی‌رید (IBBY-iRead) 2022 تامین می‌شود؛ جایزه‌ای که در این سال به زهره قایینی به عنوان ترویج‌گر برجسته‌ی خواندن در عرصه‌ی جهانی تعلق گرفت و بخشی از آن در پروژه‌های ترویج کتابخوانی و سوادآموزی برنامه‌ی «با من بخوان»، به ویژه برای کودکان مهاجر افغانستانی در ایران، صرف خواهد شد.

گزارش تصویری فعالیت‌های «با من بخوان» در مدارس کودکان مهاجر افغانستانی در سالی که گذشت را در فایل پیوست و در لینک زیر بخوانید:

گزارش فعالیت‌های «با من بخوان» در مدارس کودکان مهاجر افغانستانی

آموزش کودکان افغانستانی

 

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on