فهرست کتابک به مناسبت روز ملی پرنده نگری، ۲ آذر

نخستین پنجشنبه آذرماه هر سال «روز ملی پرنده‌نگری» نامیده شده است. این روز فرصتی است جهت فرهنگ‌سازی برای حفاظت از گونه‌های متنوع پرندگان. 

پرنده‌نگری، مشاهده پرندگان زنده در زیستگاه طبیعی آن‌ها، یک سرگرمی محبوب است که در قرن بیستم توسعه یافت. در قرن نوزدهم دانشجویان تنها زمانی می‌توانستند گونه ناآشنا را شناسایی کنند که جسد آن در دستانشان بود. پرنده‌نگری مدرن تا حد زیادی با توسعه کمک‌ها نوری، به ویژه دوربین‌های دوچشمی امکان‌پذیر شد، که مردم را قادر می‌ساخت تا پرندگان را بدون آسیب رساندن به آنها، بهتر از همیشه ببینند و مطالعه کنند.

در سایت کتابک بخوانید:  پرنده‌نگری، راهی برای افزایش ارتباط کودکان و طبیعت

کتابک برای روز ملی پرنده‌نگری کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

به تماشای پرندگان برویم! (دوجلدی)/ برای ۵ تا ۱۲ سال/ برای ‍۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب به تماشای پرندگان برویم! (دوجلدی)/ خرید کتاب به تماشای پرندگان برویم! (دوجلدی))

پرندگان از سر تا دم/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب پرندگان از سر تا دم/ خرید کتاب پرندگان از سر تا دم)

یک فنجان دانستنی درباره‌ی پنگوئن‌ها – مجموعه یک فنجان دانستنی/ برای ۷ تا ۱۲ سال/‌(معرفی کتاب یک فنجان دانستنی درباره‌ی پنگوئن‌ها – مجموعه یک فنجان دانستنی/ خرید کتاب یک فنجان دانستنی درباره‌ی پنگوئن‌ها – مجموعه یک فنجان دانستنی)

تخم پنگوئن امپراتور/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب تخم پنگوئن امپراتور/ خرید کتاب تخم پنگوئن امپراتور)

همایش پرندگان/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب همایش پرندگان/ خرید کتاب همایش پرندگان)

پرندگان – دانستنی های جانوران ایران و جهان/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب پرندگان – دانستنی های جانوران ایران و جهان/ خرید کتاب پرندگان – دانستنی های جانوران ایران و جهان)

پرندگان – مجموعه‌ی شاهد عینی/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب پرندگان – مجموعه‌ی شاهد عینی/ خرید کتاب پرندگان – مجموعه‌ی شاهد عینی)

مجموعه‌ی سه‌جلدی تماشای پرندگان/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب مجموعه‌ی سه‌جلدی تماشای پرندگان/ خرید کتاب مجموعه‌ی سه‌جلدی تماشای پرندگان)

فرهنگ نامه حیات وحش ایران – مهره داران/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب فرهنگ نامه حیات وحش ایران – مهره داران/ خرید کتاب فرهنگ نامه حیات وحش ایران – مهره داران)

دایره‌ المعارف مصور آفرینش/ برای ۱۲ سال به بالا/ (معرفی کتاب دایره‌ المعارف مصور آفرینش/ خرید کتاب دایره‌ المعارف مصور آفرینش)

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on