فهرست کتابک به مناسبت روز جهانی میمون، ۲۳ آذر

ٰ۲۳ آذرماه برابر با ۱۴ دسامبر «روز جهانی میمون» است. میمون‌ها موجودات بامزه، شیطون و جالبی هستند که شباهت زیادی با انسان‌ها دارند. این مناسبت روزی برای افزایش آگاهی در مورد میمون‌ها است. پیدایش میمون‌ها تقریباً 60 میلیون سال پیش رخ داده است.

در سال 2000، کیسی سارو دانشجوی هنر در دانشگاه ایالتی میشیگان بود و با یک شوخی، «روز میمون» را در تقویم دوستش نوشت. سپس آن‌ها این مناسبت را با دیگر دانشجویان هنر جشن گرفتند. از آن زمان، روز میمون در سطح بین‌المللی به عنوان روزی برای بزرگداشت نخستی‌ها نامگذاری شد.

کتابک برای روز جهانی میمون کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

میمونه بازیگوشه! – کتاب فومی/ برای ۱ تا ۳ سال/ (معرفی کتاب میمونه بازیگوشه! – کتاب فومی/ خرید کتاب میمونه بازیگوشه! – کتاب فومی)

میمون کوچولو آرام می‌گیرد – مجموعه‌ی بچه‌ی باهوش/ برای ۱ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب میمون کوچولو آرام می‌گیرد – مجموعه‌ی بچه‌ی باهوش/ خرید کتاب میمون کوچولو آرام می‌گیرد – مجموعه‌ی بچه‌ی باهوش)

ٰاین یک کتاب است/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب این یک کتاب است/ خرید کتاب این یک کتاب است)

یک موجود خیلی عجیب/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب یک موجود خیلی عجیب/ خرید کتاب یک موجود خیلی عجیب)

 مجموعه ماجراهای جورج میمون بازیگوش/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب مجموعه ماجراهای جورج میمون بازیگوش/ خرید کتاب مجموعه ماجراهای جورج میمون بازیگوش)

میمون دیگر حرف گوش می‌ کند – رفتارهای خوب/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب میمون دیگر حرف گوش می‌ کند – رفتارهای خوب/ خرید کتاب میمون دیگر حرف گوش می‌ کند – رفتارهای خوب)

موش کور و چند میمون (دعوا نکنیم…گفت‌وگو کنیم)/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب موش کور و چند میمون (دعوا نکنیم…گفت‌وگو کنیم)/ خرید کتاب موش کور و چند میمون (دعوا نکنیم…گفت‌وگو کنیم))

توی جعبه چیه؟ – مجموعه ماجراهای میمون و کیک/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب توی جعبه چیه؟ – مجموعه ماجراهای میمون و کیک/ خرید کتاب توی جعبه چیه؟ – مجموعه ماجراهای میمون و کیک)

این قلعه‌ی منه! – مجموعه ماجراهای میمون و کیک/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب این قلعه‌ی منه! – مجموعه ماجراهای میمون و کیک/ خرید کتاب این قلعه‌ی منه! – مجموعه ماجراهای میمون و کیک)

دندان من گم شده! – مجموعه ماجراهای میمون و کیک/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دندان من گم شده! – مجموعه ماجراهای میمون و کیک/ خرید کتاب دندان من گم شده! – مجموعه ماجراهای میمون و کیک)

معمای میمون: من مامانم رو می خوام/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب معمای میمون: من مامانم رو می خوام/ خرید کتاب معمای میمون: من مامانم رو می خوام)

جونی بی جونز و قضیه میمون کوچولو – مجموعه جونی بی جونز ۲/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب جونی بی جونز و قضیه میمون کوچولو – مجموعه جونی بی جونز ۲/ خرید کتاب جونی بی جونز و قضیه میمون کوچولو – مجموعه جونی بی جونز ۲)

من اَچونه‌ام! در رو باز کنید/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب من اَچونه‌ام! در رو باز کنید/ خرید کتاب من اَچونه‌ام! در رو باز کنید)

جناب گورکن و میمون گمشده/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب جناب گورکن و میمون گمشده/ خرید کتاب جناب گورکن و میمون گمشده)

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on