فهرست کتابک به مناسبت روز بازدید از باغ وحش، ۶ دی

۶ام دی‌ماه برابر با ۲۷ دسامبر «روز بازدید از باغ‌وحش» است. اگر به حیوانات علاقه‌مند هستید، روز بازدید از باغ‌وحش فرصتی عالی است تا از نزدیک به تماشای برخی از جذاب‌ترین گونه‌های این سیاره بپردازید. 

برخی از مرد، باغ‌وحش‌ها را زندان‌های بی‌رحمانه‌ای می‌دانند که در آن حیوانات بی‌شماری، از لحظه تولد تا لحظه مرگ، حوصله‌شان سر می‌رود. اما این روزها باغ وحش‌ها در خط مقدم بسیاری از تحقیقاتی هستند که در مورد رفتار حیوانات و بهترین روش محافظت از حیوانات آسیب‌پذیر در برابر انقراض انجام می‌شود. بسیاری از باغ‌وحش‌ها برنامه‌های پرورشی دارند، جایی که با سایر امکانات در سراسر جهان برای افزایش تعداد جمعیت‌های در معرض خطر همکاری می‌کنند.

در بیشتر باغ‌وحش‌های باکیفیت در سراسر جهان، محوطه‌هایی که حیوانات در آن نگهداری می‌شوند نسبتاً بزررگ هستند و سعی می‌کنند تا حد امکان محیط طبیعی حیوانات را منعکس کنند. برخی از باغ وحش‌ها گونه‌های بومی و یا گونه‌های مناطق دورتر را در خود جای می‌دهند. در مجموع، باغ‌وحش‌ها مکان‌هایی جذاب هستند که در آن‌ها می‌توانیم خیلی بیشتر به طبیعت نزدیک شویم، و قطعاً ارزش آن را دارد که حداقل یک یا دوبار در زندگی آن را امتحان کنیم. 

کتابک برای روز بازدید از باغ وحش کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

کتاب مقوایی دالی یه باغ وحش ناز!/ برای ۱ تا ۳ سال/ (معرفی کتاب مقوایی دالی یه باغ وحش ناز!/ خرید کتاب مقوایی دالی یه باغ وحش ناز!)

پازل چوبی بازی در باغ‌وحش/ برای ۱ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب پازل چوبی بازی در باغ‌وحش/ خرید کتاب پازل چوبی بازی در باغ‌وحش)

لئو و پوپی در باغ وحش – مجموعه کتاب لئو و پوپی/ برای ۱ تا ۷ سال/ (معرفی مجموعه کتاب لئو و پوپی/ خرید کتاب لئو و پوپی در باغ وحش – مجموعه کتاب لئو و پوپی)

اِما در باغ‌وحش/ برای ۱ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب اِما در باغ‌وحش/ خرید مجموعه کتاب های مقوایی اما)

بوبو در باغ‌وحش – مجموعه بوبو/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب بوبو در باغ‌وحش – مجموعه بوبو/ خرید کتاب بوبو در باغ‌وحش – مجموعه بوبو)

بیا ببریم و بچسبانیم (در باغ‌وحش) – مجموعه کتاب کار کومن/ برای ۳ تا ۷ سال/ (معرفی کتاببیا ببریم و بچسبانیم (در باغ‌وحش) – مجموعه کتاب کار کومن/ خرید کتاب بیا ببریم و بچسبانیم (در باغ‌وحش) – مجموعه کتاب کار کومن)

خواب خرس مهتابی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب خواب خرس مهتابی/ خرید کتاب خواب خرس مهتابی)

اتل‌متل باغ‌وحش – مجموعه‌ی اتل متل/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب اتل‌متل باغ‌وحش – مجموعه‌ی اتل متل/ خرید کتاب اتل‌متل باغ‌وحش – مجموعه‌ی اتل متل)

الفی و سوپرمارکت باغ‌وحش – مجموعه الفی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب الفی و سوپرمارکت باغ‌وحش – مجموعه الفی/ خرید کتاب الفی و سوپرمارکت باغ‌وحش – مجموعه الفی)

دوستی دو طرفه/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دوستی دو طرفه/ خرید کتاب دوستی دو طرفه)

گوریل/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب گوریل/ خرید کتاب گوریل)

تخته بازی حیوانات باغ وحش/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب تخته بازی حیوانات باغ وحش/ خرید کتاب تخته بازی حیوانات باغ وحش)

باغ وحش – مجموعه چی مال چیه؟/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب باغ وحش – مجموعه چی مال چیه؟/ خرید کتاب باغ وحش – مجموعه چی مال چیه؟)

گردش در باغ وحش – مجموعه چی مال چیه؟/ برای ۵ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب گردش در باغ وحش – مجموعه چی مال چیه؟/ خرید کتاب گردش در باغ وحش – مجموعه چی مال چیه؟)

اگر باغ وحش دست من بود/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب اگر باغ وحش دست من بود/ خرید کتاب اگر باغ وحش دست من بود)

دیدار شبانه از باغ وحش/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دیدار شبانه از باغ وحش/ خرید کتاب دیدار شبانه از باغ وحش)

ماجرای آقاخرسه/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب ماجرای آقاخرسه/ خرید کتاب ماجرای آقاخرسه)

گوریل و دوست کوچکش/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب گوریل و دوست کوچکش/ خرید کتاب گوریل و دوست کوچکش)

سردترین روز در باغ وحش/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب سردترین روز در باغ وحش/ خرید کتاب سردترین روز در باغ وحش)

شلوغ‌ترین روز در باغ وحش/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب شلوغ‌ترین روز در باغ وحش/ خرید کتاب شلوغ‌ترین روز در باغ وحش)

بدبوترین روز در باغ وحش/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب بدبوترین روز در باغ وحش/ خرید کتاب بدبوترین روز در باغ وحش)

وینی خرسه/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب وینی خرسه/ خرید کتاب وینی خرسه)

آملیا بدلیا باغ وحش درست می‌کند/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب آملیا بدلیا باغ وحش درست می‌کند/ خرید کتاب آملیا بدلیا باغ وحش درست می‌کند)

مجموعه کلاس یا باغ وحش/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی مجموعه کلاس یا باغ وحش/ خرید کتاب های مجموعه کلاس یا باغ وحش)

باغ‌وحش در خانه – مجموعه‌ی نوئمی (۷)/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب های مجموعه‌ی نوئمی/ خرید کتاب باغ‌وحش در خانه – مجموعه‌ی نوئمی (۷))

مجموعه کارآگاه کرگدن در باغ وحش مرموز/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب های مجموعه کارآگاه کرگدن در باغ وحش مرموز/ خرید کتاب های مجموعه کارآگاه کرگدن در باغ وحش مرموز)

گزیدگی/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب گزیدگی/ خرید کتاب گزیدگی)

باغ وحش روی ریل/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ برای ۱۲ سال به بال/ (معرفی کتاب باغ وحش روی ریل/ خرید کتاب باغ وحش روی ریل)

 

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on