فهرست کتابک به مناسبت روز دوست‌داران کتابخانه، ۲۵ بهمن

 14 فوریه برابر با ۲۵ بهمن‌ماه به «روز دوست‌داران کتابخانه» در سراسر جهان اختصاص دارد. این روز به بزرگداشت کتابخانه‌ها و کتاب‌های شگفت‌انگیزی که زندگی انسان‌های بی‌شماری را تغییر می‌دهد، می‌پردازد. خوب است بدانید زمانی بود که کتابخانه‌ها به صورت امروزی وجود نداشتند. کلمه «کتابخانه» به معنای مکانی است که کتاب‌ها را در آن ذخیره می‌کنند. در گذشته کتابخانه‌ها صرفاً مکان‌هایی بودند که برای ذخیره کتاب‌ها و نسخه‌های خطی مهم برای زمانی طولانی استفاده می‌گشت.

روز دوستداران کتابخانه ابتدا در استرالیا در سال 2006 توسط کتابخانه ایالتی نیو ساوت ولز (NSW) آغاز شد.  

کتابک برای روز دوست‌داران کتابخانه کتاب‌های زیر را به شما معرفی می‌کند:

مجموعه کتاب‌های مقوایی نخستین کتابخانه من/ برای ۰ تا ۳ سال/ (معرفی کتاب مجموعه کتاب‌های مقوایی نخستین کتابخانه من/ خرید کتاب ٰمجموعه کتاب‌های مقوایی نخستین کتابخانه من)

باشگاه کتاب‌خوانی بانی/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب باشگاه کتاب‌خوانی بانی/ خرید کتاب باشگاه کتاب‌خوانی بانی)

بردن سیرک به کتابخانه؟ هرگز – مجموعه مگنولیا/ برای ۳ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب بردن سیرک به کتابخانه؟ هرگز – مجموعه مگنولیا/ خرید کتاب بردن سیرک به کتابخانه؟ هرگز – مجموعه مگنولیا)

جعبه‌ی کتاب‌ های به درد نخور/ برای ۵ تا ۷ سال/ (معرفی کتاب جعبه‌ی کتاب‌ های به درد نخور/ خرید کتاب جعبه‌ی کتاب‌ های به درد نخور)

دیدار از موزه (مجموعه موش کتابخانه)/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب دیدار از موزه (مجموعه موش کتابخانه)/ خرید کتاب دیدار از موزه (مجموعه موش کتابخانه))

داستان یک دوستی (مجموعه موش کتابخانه)/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب داستان یک دوستی (مجموعه موش کتابخانه)/ خرید کتاب داستان یک دوستی (مجموعه موش کتابخانه))

کشف کردن دنیا (مجموعه موش کتابخانه)/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب کشف کردن دنیا (مجموعه موش کتابخانه)/ خرید کتاب کشف کردن دنیا (مجموعه موش کتابخانه))

موش کتابخانه (مجموعه موش کتابخانه)/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب موش کتابخانه (مجموعه موش کتابخانه)/ خرید کتاب موش کتابخانه (مجموعه موش کتابخانه))

شیر کتابخانه/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب شیر کتابخانه/ خرید کتاب شیر کتابخانه)

روباه به کتابخانه می‌رود/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب روباه به کتابخانه می‌رود/ خرید کتاب روباه به کتابخانه می‌رود)

جانمی جان! یک جای باحال – مجموعه آملیا بدلیا/ برای ۷ تا ۹ سال/ (معرفی کتاب جانمی جان! یک جای باحال – مجموعه آملیا بدلیا/ خرید کتاب جانمی جان! یک جای باحال – مجموعه آملیا بدلیا)

موش باهوشه به کتاب‌خانه می‌رود – ماجراهای موش باهوشه/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب موش باهوشه به کتاب‌خانه می‌رود – ماجراهای موش باهوشه/ خرید کتاب موش باهوشه به کتاب‌خانه می‌رود – ماجراهای موش باهوشه)

پدرهایی که از کتابخانه به امانت گرفتم/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب پدرهایی که از کتابخانه به امانت گرفتم/ خرید کتاب پدرهایی که از کتابخانه به امانت گرفتم)

لیندبرگ افسانه ی موش پرنده/ برای ۷ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب لیندبرگ افسانه ی موش پرنده/ خرید کتاب لیندبرگ افسانه ی موش پرنده)

اسپاد مورفی و تفنگی با فشنگ سیب زمینی/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب اسپاد مورفی و تفنگی با فشنگ سیب زمینی/ خرید کتاب اسپاد مورفی و تفنگی با فشنگ سیب زمینی)

جست‌وجوی یکهویی به روش دیویی – مجموعه‌ی کتابدار دوست‌داشتنی ما/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب جست‌وجوی یکهویی به روش دیویی – مجموعه‌ی کتابدار دوست‌داشتنی ما/ خرید کتاب ٰجست‌وجوی یکهویی به روش دیویی – مجموعه‌ی کتابدار دوست‌داشتنی ما)

زمین در فضا – مجموعه اولین کتابخانه علمی من/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب ٰزمین در فضا – مجموعه اولین کتابخانه علمی من/ خرید کتاب زمین در فضا – مجموعه اولین کتابخانه علمی من)

ابر و باد – مجموعه اولین کتابخانه علمی من/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب ابر و باد – مجموعه اولین کتابخانه علمی من/ خرید کتاب ابر و باد – مجموعه اولین کتابخانه علمی من)

منابع آب در زمین – مجموعه اولین کتابخانه علمی من/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب منابع آب در زمین – مجموعه اولین کتابخانه علمی من/ خرید کتاب منابع آب در زمین – مجموعه اولین کتابخانه علمی من)

علم برای زندگی – مجموعه اولین کتابخانه علمی من/ برای ۹ تا ۱۲ سال/ (معرفی کتاب علم برای زندگی – مجموعه اولین کتابخانه علمی من/ خرید کتاب ٰعلم برای زندگی – مجموعه اولین کتابخانه علمی من)

به فرزندتان کمک کنید کتاب‌خوان شود! – با فعالیت‌های پیشنهادی برای نوزادان تا کودکان شش ساله/ برای بزرگسال/ (معرفی کتاب به فرزندتان کمک کنید کتاب‌خوان شود! – با فعالیت‌های پیشنهادی برای نوزادان تا کودکان شش ساله/ خرید کتاب به فرزندتان کمک کنید کتاب‌خوان شود! – با فعالیت‌های پیشنهادی برای نوزادان تا کودکان شش ساله)

پدیدآورندگان:
Submitted by editor69 on