سخن مولانا درباره ارتباط با کودک

مولانا

چون که با کودک سر و کارم فتاد

هم زبان کودکان باید گشاد

مثنوی معنوی - دفتر چهارم - بیان این خبر کی کلموا الناس علی قدر عقولهم

راهنما

دیدگاه ها

زندگی پوچ است . ..


مولانا جلال الدین در این زمینه هم مانند دیگر موضوعات راهنمایی ارزشمندی ارائه داده اند


ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.