سفر "چمدان خواندن" به کلاس درس!

سفر "چمدان خواندن" به کلاس درس!

 در آغاز سال نو میلادی، دبستان سکره کر پرسبام Sacré Coeur Pressbaum در اتریش با نوشتن نامه ای، از والدین دانش آموزان درخواست می کند که برای پر کردن  چمدان خواندن با کتاب پیش قدم شوند.

با کمک والدین، برای دانش آموزان دبستان کتاب و چمدان کهنه گردآوری می شود. در صورت کم آوردن کتاب، کتاب های جدیدی هم خریده می شوند. سپس چمدان های کهنه پر از کتاب می شوند.

در آغاز بهار، چمدان های خواندن راهی سفر می شوند. هر کلاسی چمدانی پر از کتاب دریافت می کند و با فصل بهار فصل کتاب خوانی نیز آغاز می شود. هر روز در کلاس، به کودکان فرصت داده می شود که در گوشه دنج و آرامی کتابی را که از چمدان خواندن انتخاب کرده اند، بخوانند. همزمان آموزگاران نیز یکی از کتاب های این چمدان را انتخاب می کنند و روزانه  در کلاس درس، بخشی از آن را برای دانش آموزان می خوانند.

همچنین کودکان برخی از کلاس ها،  کتاب هایی را که خوانده اند، برای کودکان کلاس های دیگر معرفی می کنند و یا  درباره محتوای آن صحبت می کنند. تعداد کتاب های خوانده شده در هر کلاس به طور ماهانه اعلام می شود.

سفر چمدان خواندن به کلاس درس

به موازات این پروژه، برنامه های دیگری نیز در راستای خواندن برگزار می شوند:

  • آموزگاران به دانش آموزان کلاس های سوم و چهارم اجازه می دهند تا برای کودکان کودکستانی، کتابی از چمدان خواندن انتخاب کنند و بخوانند.
  • دانش آموزان کلاس های بالاتر برای دانش آموزان کلاس اول دبستان کتاب می خوانند.
  • کودکان از خانه سالمندان شهر بازدید می کنند و سالمندان در این بازدید برای کودکان کتاب می خوانند.

سفر چمدان خواندن به کلاس درس

پروژه "چمدان خواندن" با برگزاری جشنی  در پایان بهار به آخر می رسد. در این جشن برنامه های گوناگونی نیز در راستای خواندن برگزار می شود:

  • والدین برای کودکان کتاب می خوانند.
  • از یک نویسنده ادبیات کودکان دعوت به کتابخوانی می شود. 
  • کارگاه شعرنویسی برگزار می شود.  

در پایان این جشن هر کودک گواهینامه خواندن را دریافت می کند.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۳-۲۸ ۱۲:۱۱
برگردان:
گروه مترجمان کتابک- ترانه وکیلی
رویداد - فراخوان - تقویم - طرح:
متن سفارشی:

ديدگاه شما