کودکان برای هم کتاب می خوانند

کودکان برای هم کتاب می خوانند

 وزارت آموزش کانادا یک برنامه ترویج خواندن را از سال ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۱ در ایالت کبک کانادا اجرا می کند.

در این برنامه، مدرسه ها و مهدکودک ها شرکت دارند و با یکدیگر یک رابطه کتابخوانی برقرار می کنند. مثلا کودکان کلاس چهارمی به آموزگاران کودکان مهدکودک تبدیل می شوند. آن ها هفته ای یکبار با یکدیگر دیدار می کنند و  برای کودکان مهدکودک کتاب می خوانند یا کتابخانه را به آن ها نشان می دهند. دانش آموزان، خود کتاب هایی را که دوست دارند برای مهدکودکی ها بخوانند انتخاب می کنند. 

چند نمونه از فعالیت های این طرح که در مدرسه ها اجرا شده است: در یک مدرسه راهنمایی، دانش آموزان یک کمیته خواندن راه اندازی کردند. مسئولیت  اعضای این کمیته انتخاب کتاب های مناسب و خواندن آن ها برای کودکان کوچک تر است. در یک مدرسه دیگر، دانش آموزان کلاس چهارمی، به عنوان بررسان کتاب ها وارد عمل شدند و آن ها را بر اساس معیارهایی ارزیابی کردند. نتیجه بررسی ها و پیشنهادهای آن ها در  نشریه کتابخانه مدرسه چاپ شد. اعضای این کمیته هم چنین بسته های موضوعی کتاب تهیه کردند. در هر یک از بسته ها، کتاب هایی با موضوع های مشخص قرار داده شده بود. این بسته ها در کتابخانه مدرسه برای خواندن در تعطیلات پایان هفته به دانش آموزان امانت داده می شد. 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۶-۰۶ ۰۵:۴۴
برگردان:
گروه مترجمان کتابک
رویداد - فراخوان - تقویم - طرح:
متن سفارشی:

ديدگاه شما

عضویت در کانال تلگرام