داستان هایی از یک شهر!

داستان هایی از یک شهر!

از دانش آموزان بخواهید داستان هایی راجع به شهر خودشان از افراد مسن تر جمع آوری کنند.

بگذارید بچه ها پی ببرند که خیابان ها چطور نام گذاری شدند. آیا خیابانی هست که به اسم یک فرد مشهور یا افسانه ای مربوط باشد؟ آیا مکان هایی بومی راجع به داستان های که مردم می گویند، در شهر آن ها وجود دارد؟ و یا حتی خانه ای که مشهور به خانه ارواح باشد؟

بچه ها را تشویق کنید که اطلاعاتی راجع به این که شهرشان چه زمانی و توسط چه کسی ساخته شده است، پیدا کنند. برای این که عکس های قدیمی و ساخته های تاریخی بشر را در گذشته ببینید، از یک محل تاریخی و بومی بازدید کنید.

بگذارید تا دانش آموزان یک داستان فرضی و ابتکاری تاریخی خلق کنند:

برای نمونه، شهر خود را از دیدگاه شهروندان خیالی  که شاید سال ها قبل آن جا زندگی می کردند، توصیف کنند و  مشکلات بومی آن زمان را نیز، به قصه اضافه کنند. همچنین، داستان شهر خود را از دیدگاه روایت گر کسی که واقعا در آن زمان زندگی می کرده، بیان کنند.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۶-۱۳ ۲۰:۰۱
کلیدواژه:
برگردان:
گروه مترجمان کتابک-شراره شکوری
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.