ثبت کردن کتاب هایی که در تابستان خوانده اید

ثبت کردن کتاب هایی که در تابستان خوانده اید

 در شروع کلاس های تابستان سبدی از کتاب های کتابخانه انجمن که مناسب این گروه سنی بود انتخاب کردم و به کلاس بردم.

هر کودک مطابق میلش کتابی را برگزید. قرار گذاشتیم بچه ها کتاب را در خانه بخوانند و هفته بعد داستان آن را برای دیگران به طور خلاصه تعریف کنند و کتاب دیگری را امانت بگیرند.

ثبت کردن کتاب هایی که در تابستان خوانده اید

در طول این دوره هرکودک ۸ کتاب خواند و خلاصه گویی کرد. آن ها به این کار علاقه زیادی نشان دادند و حتی اگر من فراموش می کردم، با شوق و اصرار این قسمت برنامه کلاس را یادآوری می کردند و کتاب می خواستند.

 ثبت کردن کتاب هایی که در تابستان خوانده اید

در آخرین نشست، از کودکان خواستم تا هرکدام یکی از لباس های خودشان را به کلاس بیاورند و با رنگ و قلم مو صحنه یا صحنه هایی از یکی از کتاب هایی را که خوانده اند و بیشتر در ذهن شان مانده روی لباس نقاشی کنند. 

برای کودکان توضیح دادم که می توانند همه کتاب هایی را که خوانده اند خودشان در خانه به همین ترتیب ثبت کنند. 

این فعالیت را نیره آقا تهرانی در انجمن دوست داران ادبیات کودک و نوجوان اصفهان انجام داده است. 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۰۸-۰۸ ۱۳:۳۱
آموزگاران و مربیان:
نویسنده:
نیره آقا طهرانی
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.