پنج تعطیلی، پنج کتاب غیرداستانی

پنج تعطیلی، پنج کتاب غیرداستانی

 "افق ها را گسترش دهیم" پروژه ای برای تقویت مهارت خواندن است. این پروژه را موسسه توسعه آموزشگاه ها در ایالت بادن ووتمبرگ آلمان به اجرا در می آورد.

ایده این پروژه تشویق دانش آموزان  تمام آموزشگاه ها  در این ایالت به  خواندن پنج کتاب غیر داستانی در پنج  تعطیلی است. دانش آموزان در طول یک سال تحصیلی و در تعطیلات پائیز، کریسمس، زمستان، عید پاک و عید گل‌ریزان پنج کتاب غیر داستانی می خوانند. بعد از پایان هر تعطیلات و در ساعتی که به این پروژه اختصاص دارد، درباره کتابی که خوانده اند بحث و گفت و گو می کنند. هر کتاب به موضوع ویژه ای می پردازد که به کمک دانش آموزان انتخاب می شود.

درانتخاب کتاب ها باید به نکات زیر توجه کرد :

  • موضوع کتاب های غیرداستانی باید از دید دانش آموزان جالب و گیرا باشد. به این ترتیب آن ها باید در انتخاب کتاب ها شرکت کنند و نظر خود را بدهند.
  • موضوع کتاب ها نباید زیاد گسترده باشد.
  • عنوان کتاب های انتخاب شده نباید برای دانش آموزان نامفهوم باشد. در غیر این صورت باید منابع آموزشی مناسب (پرسش هایی کلیدی، تعریف واژه های خارجی، توضیح)  را در دسترس آن ها قرار داد. کتاب های غیر داستانی باید آموزنده باشند.
  •  خواندن کتاب های غیر داستانی باید دلخواه باشد و نه اجباری.

با دانش آموزان می توان کتاب های متفاوتی، البته با توجه به علاقه آن ها، خواند و درباره آن ها بحت و گفت و گو کرد. کتابخانه های مدارس و عمومی می توانند نقش مهمی در انتخاب کتاب ها بر عهده داشته باشند. مربیان می توانند کتاب هایی را که در ارتباط با رشته های آموزش داده شده در کلاس هستند، نیز انتخاب کنند. در پایان سال تحصیلی گرفتن امتحان از دانش آموزان اجباری نیست، اما از مسولان برگزاری پروژه ارزشیابی آموزشی انجام می شود.

مجریان پروژه باید در پایان سال تحصیلی، یک مقاله آموزشی (حدود یک صفحه) بنویسند و در آن به مشکلات و مسائلی که در اجرای پروژه با آن ها روبرو شده اند، بپردازند. موسسه توسعه آموزشگاه ها پرسشنامه ای را در اختیار مربیان می گذارد، تا آن ها بتوانند خود را برای نوشتن این مقاله آماده کنند.

پرسشنامه "افق ها را گسترش دهیم" برای مربیان
نام مدرسه
نشانی
تلفن- فکس
ایمیل
نام فرد مسئول
انگیزه خود را برای نام نویسی در این پروژه بنویسید
تعداد دانش آموزان شرکت کننده در آغاز پروژه
تعداد دختران:                                                  چه تعداد فرزند مهاجران هستند:
تعداد پسران:                                                   چه تعداد فرزند مهاجران هستند:  
تعداد دانش آموزان شرکت کننده در پایان پروژه:
تعداد دختران:                                                 چه تعداد فرزند مهاجران هستند:   
تعداد پسران:                                                  چه تعداد فرزند مهاجران هستند:    
دلیل توقف اجرای پروژه:
تعداد کتاب هایی که در پروژه خوانده شده اند:
۱
۲
۳
۴
۵
معیار انتخاب کتاب ها:
آیا کتاب ها در کلاس معرفی شده اند؟
انگیزه دانش آموزان در طول اجرای پروژه چطور بود؟
افزایش انگیزه در پسران:                                         آری ---   خیر ----
افزایش انگیزه در پسران (فرزند مهاجر):                           آری ---   خیر ----  
افزایش انگیزه در دختران:                                         آری ---   خیر ----    
افزایش انگیزه در دختران (فرزند مهاجر):                          آری ---   خیر ----    
بدون تغییر در پسران:                                            آری ---   خیر ----     
بدون تغییر در پسران (فرزند مهاجر):                             آری ---   خیر ----    
بدون تغییر در دختران:                                           آری ---   خیر ----  
بدون تغییر در دختران (فرزند مهاجر):                            آری ---   خیر ----    
کاهش انگیزه در پسران:                                         آری ---   خیر ----  
کاهش انگیزه در پسران (فرزند مهاجر):                           آری ---   خیر ----  
کاهش انگیزه در دختران:                                         آری ---   خیر ----  
کاهش انگیزه در دختران (فرزند مهاجر):                          آری ---   خیر ----  
همکاری با دیگر مربیان چگونه بود؟
آیا کتاب های خوانده شده در ارتباط مستقیم با موضوع های آموزش داده شده در مدرسه بود؟
آیا از کتاب های خوانده شده در آموزش موضوع های درسی کمک گرفته می شد؟ چگونه؟
چه راهبردهایی در اجرای این پروژه برای شما موفقیت آمیز بود؟اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۰-۱۰-۲۶ ۱۳:۱۲
برگردان:
گروه مترجمان کتابک- ترانه وکیلی
متن سفارشی:

ديدگاه شما