قلعه سازی با دور ریختنی ها و آشنایی با دانش هندسه

قلعه سازی با دور ریختنی ها و آشنایی با دانش هندسه

Build a Castle.‎.‎.and Explore First Grade Geometry!‎

در این فعالیت کودکان با انجام یک فعالیت هنری با مفهوم بازیافت و مفاهیم پایه ریاضی آشنا می شود.

  در سال سوم دبستان، با شناخت اشیای سه بعدی (حجم ها)، مهارت های شناسایی شکل های پایه ریاضی دانان خردسال گسترش می یابد. در این مرحله، آن ها با کره ها (گوی ها)، مخروط ها، استوانه ها و مکعب ها آشنا می شوند.

هم زمان با افزایش دانش ریاضی و علوم، کودکان روابط میان شکل های پایه را کشف می کنند. فعالیت های عملی، مانند فعالیتی که در زیر آمده است، سبب می شود که آن ها با مفاهیم انتزاعی و پایه ای که زیر بنای مفاهیم انتزاعی ای هستند که در سال های آینده با آن ها سر و کار خواهند داشت، آشنایی پیدا کنند. شما می توانید با این فعالیت هنری جالب، دانش پایه ی آن ها را افزایش دهید. ساختن قلعه با اجسام سه بعدی دور ریختنی، هم آموزنده است و هم سرگرم کننده.

آن چه نیاز دارید:

 • در جعبه ی کفش
 • جعبه در شکل ها و اندازه های مختلف
 • قرقره های خالی نخ
 • ورقه های آلومینیوم
 • نی های نوشیدنی (که خم نمی شوند و محکم اند)
 • ظرف های بستنی
 • توپ پینگ پنگ
 • رنگ های غیر سمی تمپرا
 • چسب، نخ، نوار و ماژیک

آن چه باید انجام دهید:

 • کار ساخت را با یک اصل مهم علمی آغاز کنید: با کمک کودک تان هر چه را که با هم گردآوری کرده اید، گروه بندی کنید. اشیای استوانه ای شکل را در یک گروه، اشیای مخروطی شکل را در یک گروه و اشیای مکعبی شکل را در یک گروه بگذارید. نام این اشیای سه بعدی و شکل آن ها را مشخص کنید و درباره ی رابطه ی میان مربع و دایره ی مسطح با مکعب و کره، با کودک خود حرف بزنید. این شکل های دوبعدی، پایه ی شکل های سه بعدی هستند.
 • از در جعبه برای جای سازه استفاده کنید. از کودک تان بخواهید با چسب مایع و نوار چسب، همه ی شکل های اصلی را که در ساخت پایه ی قلعه اش از آن ها استفاده خواهد کرد، روی آن بچسباند.
 • پس از آن، وقت مناسبی است که کتاب های داستان یا غیر داستانی را از کتابخانه ی کودک تان بیرون بیاورید و تصویرهای قلعه هایی را که در آن ها وجود دارند، با هم تماشا کنید. این کار به کودک تان کمک خواهد کرد تا درکی از آن چه می سازد به دست آورد. هنگام تماشای تصویرها از کودک تان بخواهید میان آن چه می بیند و آن چه خواهد ساخت، ارتباط برقرار کند: چه شکل های هندسی در این قلعه ها مشخص ترند؟ چگونه بدون این که فرو بریزند، ایستاده اند؟
 • سپس، به او کمک کنید چیزهایی را که گردآوری کرده است، با چسب مایع به در جعبه ی کفش و به یکدیگر بچسباند و تمام سازه را با هر رنگی که دوست دارد، رنگ آمیزی کند. پس از خشک شدن رنگ، می تواند با نقاشی، چیزهای بیش تری را که دوست دارد، به آن اضافه کند.

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.