بازی با نوارهای کاغذی

وسایل مورد نیاز: پنکه یا باد، نوارهای باریک کاغذی، دستگاه منگنه یا چسب، کاه یا چوب باریک یا نی. 

نوارهای کاغذی بریده شده را بین کودکان تقسیم می کنیم (این نوارها به وسیله خود کودکان چیده شده). با گفتن این که می خواهیم یک اسباب بازی درست کنیم که مثل هیچ اسباب بازی دیگری نیست آن ها را تحریک کرده و مشتاق می کنیم. به هر کودک یک نی  داده و به او کمک می کنیم تا نوارها را به نوک نی بچسباند. بعد پنجره را باز کرده به او نشان می دهیم که نوارها حرکت می کنند. از آن ها می پرسیم چرا حرکت می کنند؟ اگر باد نیاید چه می شود؟ و گفت وگویی درباره باد خواهیم داشت. پنجره را می بندم و از کودکان می خواهم نی را بالا نگه دارند و آرام بدوند و بعد تند و تندتر. یکی که می دود بقیه نگاه می کنند و خبر می دهند چه اتفاقی برای نوارها می افتد. 

در این بازی آشنایی با واژه های باد، ضربه، دویدن، سریع، آهسته و کار مورد نظر است. 

این فعالیت را نیره آقاتهرانی در انجمن دوست داران ادبیات کودک و نوجوان اصفهان اجرا کرده است. 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۲-۱۶ ۱۳:۱۳
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
نویسنده:
نیره آقا تهرانی
متن سفارشی:

ديدگاه شما