هفته ششم: از جاهای دیدنی بازدید کنید!

هفته ششم: از جاهای دیدنی بازدید کنید!

  • یکی از جانوران از باغ وحش شهرتان گریخته است! از فرزندتان بخواهید داستانی درباره آن بنویسد و تصویرهایی برای داستانش نقاشی کند.
  • با کمک فرزندتان موزه ها یا مکان های تاریخی شهرتان را بر روی یک نقشه شناسایی کنید و از آن ها بازدید کنید و درباره آن چه که به نمایش گذاشته شده و اهمیت بناهای تاریخی با او گفت و گو کنید.
  • به کارگاه میراث فرهنگی کتابک سر بزنید و یکی از کارگاه های آن را اجرا کنید.
  • داستان "وسلی آباد" نوشته پل فلشمن را بخوانید
  • از کودک تان بخواهید که به گذشته سفر کند و تصور کند که در یکی از بناهای تاریخی زندگی می کند.  از او بخواهید داستانی درباره این که آن جا چگونه زندگی را می گذراند بنویسد.
  • با هم فهرستی از جانوران تهیه کنید و آن ها را بر حسب گونه (پستانداران، ماهی ها، ...) یا رنگ ( زرد، سبز، ...) گروه بندی کنید.
  • از باغ وحش شهرتان بازید کنید و جانورانی را که در فهرست تان است پیدا کنید.
  • از یک موزه یا ساختمان تاریخی بازید کنید و فهرستی از چیزهای جالبی را که دیده اید بنویسید.
  • از فرزندتان بخواهید درباره قدیمی ترین شی ای که دیده یا نرم ترین جانوری که لمس کرده یک شعر بنویسید بدون این که واژه "قدیمی" و "نرم" را به کار ببرد
 
اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۳-۰۸ ۱۴:۵۸
برگردان:
گروه مترجمان کتابک- شبنم عیوضی
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
ویژه نامه ها:
منبع:
متن سفارشی:

ديدگاه شما