بیرون کتابخانه هیاهو کردن، درون کتابخانه کتاب خواندن!

بیرون کتابخانه هیاهو کردن، درون کتابخانه کتاب خواندن!

"بیرون هیاهو کردن، درون کتاب خواندن" عنوان برنامه برای دانش آموزان پایه اول دبستان است. این برنامه را کتابخانه عمومی شهر ورتر Werther در آلمان برای آشنایی بیشتر کودکان با مقرارت کتابخانه به اجرا می گذارد.

مدت اجرای این برنامه ۳۰ دقیقه است. در عرض این مدت کودکان با کمک یادیارها (Mnemonic)، داشتن رفتار مناسب در کتابخانه را تمرین می کنند:

 • بیرون هیاهو کردن
 • درون کتاب خواندن
 • آهسته صحبت کردن
 • آرام راه رفتن

در اجرای این برنامه از کتاب 'Weitersagen!' اثر Adelheid Dahimène استفاده می شود.

بیرون کتابخانه هیاهو کردن، درون کتابخانه کتاب خواندن

برنامه چگونه اجرا می شود: 

 • خوش آمدگویی 
 • بلندخوانی کتاب Adelheid Dahimène  به آرامی برای کودکان که دایره وار دور هم نشسته اند.
 • بازی زمزمه (درگوشی گفتن) این سخن: " بیرون هیاهو کردن"
 • بازی زمزمه (در گوشی گفتن) این سخن: "درون کتاب خواندن"
 • پرسش: جای مورد علاقه شما برای کتاب خواندن کجاست؟
 • پرسش: این جاها در چه چیزی با هم مشترک هستند؟ (ـــــ»  سکوت )
 • توضیح: چرا پاس داشتن سکوت در کتابخانه مهم است؟
 • پرسش: چه چیزهای دیگری را  باید در کتابخانه رعایت کرد؟ (جمع آوری پاسخ ها)
 • استفاده از یادیارها (تعین و تمرین عبارت ها با حرکت های متناسب): بیرون هیاهو کردن(پاکوبیدن)، درون کتاب خواندن (دست ها را به شکل کتاب در آوردن)، آهسته صحبت کردن (هیس ــ انگشت اشاره خود را به علامت سکوت روی لب ها گذاشتن)، آرام راه رفتن ( با دست ها نوک پا رفتن را نشان دادن)
اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۱-۰۶-۲۵ ۱۱:۴۳
برگردان:
گروه مترجمان کتابک/ترانه وکیلی
رویداد - فراخوان - تقویم - طرح:
متن سفارشی:

ديدگاه شما