ساختن مجسمه با کاغذهای لوله شده!

عنوان لاتین:
olled Paper Relief with Susan Schwake

برای انجام این فعالیت هنری به تنهای چیزی که نیاز دارید کاغذ و کمی خلاقیت است!

آنچه نیاز دارید:

  • کاغذهای رنگی چهارگوش
  • چسب چوب یا چسب هایی که زود خشک می شوند
  • یک ورقه کاغذ زیردستی یا مقوا (از بخشی از مقوای جعبه غلات صبحانه برای این کار استفاده کنید!)

کار را با انتخاب یک قطعه کاغذ و کشیدن حرف ایکس به شکل ضربدر با چسب کاغذی شروع کنید. سپس، کاغذ را لوله کنید و کمی چسب به انتهای کاغذ بمالید تا شکلش را از دست ندهد.

این کار ممکن است برای کودکان دشوار باشد. در آغاز، کاغذ را از وسط تا کنید، سپس از آن نقطه کار لوله کردن را ادامه دهید.

پس از این که مجموعه ای از کاغذهای رنگی لوله شده درست کردید، آن ها را روی مقوا یا زیردستی به هر شکلی که دوست دارید، مرتب کنید. آن گاه از چسب کاغذ برای محکم کردن کاغذهای لوله شده استفاده کنید.

کودکان را تشویق کنید تا راه های مختلفی را برای ساختن آثار سه بعدی آزمایش کنند، مثلا لوله ها را خم کنند.

برگردان:
رامینه رضازاده
ویراستار:
گروه ویراستاران کتابک
Submitted by editor3 on