رشد نوآموز

رشد نوآموز

صاحب امتیاز ماه نامه رشد نوآموز سازمان پژوهشی و برنامه ریزی آموزشی و انتشارات کمک آموزشی است.

مدیر مسئول آن محمد ناصری و سردبیری آن با افسانه گرمارودی است. این نشریه تمام رنگی در ٣٢ صفحه در قطع ٢٠ در ٢٨ و بهای ۵٠٠ تومان منتشر می شود. رویکرد این نشریه آموزشی، تحلیلی، اطلاع رسانی است و شامل بخش های سرمقاله، شعر، داستان، دانستنی ها، هنری، مهارت های زندگی و سرگرمی است. نشریه در اختیار دانش آموزان پایه دوم و سوم دبستان در مدرسه ها قرار می گیرد.

  درباره نشریات رشد بیشتر بدانید

راهنما
نشانی: 
تهران، خیابان کریم خان زند، خیابان ایرانشهر شمالی، دفتر انتشارات کمک آموزشی، شماره ۲۶۸.

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.