شعر دختران هنرمند از عباس یمینی شریف

شعر دختران هنرمند از عباس یمینی شریف

چه دختران ماهی

پاکیزه تا بخواهی

سوزن و نخ گرفتند

به دوخت و دوز نشستند

قیچی و انگشتانه

آمده در میانه

یکی برش میدانه

به اوساها میمانه

دیگری درز گیره

ماهر و بی نظیره

این یکی روز تا روزه

سوراخ دگمه دوزه

آی یکی ریزه میزه

اطوکشی تمیزه

راهنما

دیدگاه ها


ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.