تجهیز کتابخانه انجمن نویسندگان کودک و نوجوان

کار تجهیز کتابخانه تخصصی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان به مناسبت هفته کتاب و با تهیه منابع مطالعاتی مطلوب آغاز می شود.

 

شهرام اقبال زاده دبیر انجمن کمبود منابع مطالعاتی مناسب، كمبود كتاب‌هاى مرجع  و كتاب‌های برجسته درحوزه ادبیات کودک را انگیزه اصلی تصميم‌گیری برای تجهيز اين كتابخانه دانست و گفت: "این تصمیم مدت ها پیش در هیئت مدیره انجمن مطرح شده بود و زمان مناسبی چون هفته کتاب و کتابخوانی انگیزه‌ای شد برای اینکه اجرای این طرح با شتاب بیشتری صورت گیرد."

اقبال زاده از اعلام آمار دقیق کتاب ها در پایان آذرماه خبر داد و گفت: "با تجهیز كتابخانه تخصصی انجمن، علاوه بر اعضای این انجمن، دانشجويان و پژوهشگران نیز با هماهنگی قبلی با مسئول کتابخانه، می‌توانند از منابع موجود استفاده کنند."

انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در خیابان سمیه. بین مفتح و فرصت. بن بست پروانه. شماره ۴۶ قرار دارد.
كتابخانه انجمن در طبقه دوم این ساختمان است که در حال حاضر آثار چاپ شده اعضای انجمن در آن به چشم می خورد.

 

 

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷-۰۸-۲۲ ۱۲:۴۲
متن سفارشی:

ديدگاه شما