کودکان کولی: آموزش برای همه؟

کودکان کولی: آموزش برای همه؟

سازمان "عفو بین الملل" می گوید کودکان یک اقلیت قومی در جمهوری چک با "تبعیض نژادی سیستماتیک" در آموزش و پرورش روبرو هستند.

به گزارش سازمان عفو بین الملل، کودکان کولی ساکن جمهوری چک، در مدرسه با تبعیض نژادی روبرو هستند. این کودکان از یک اقلیت قومی به نام Roma هستند و معمولا به مدرسه هایی فرستاده می شوند که کودکان معلول درآن ها درس می خوانند.

در سال ۲۰۰۷، دادگاه حقوق بشر اروپا، رای داد که فرستادن کودکان کولی به آموزشگاه های کودکان معلول روند آموزشی آن ها را مختل می کند و به این ترتیب نمی توانند از حق خود برای آموزش به خوبی بهره مند شوند.

بنا به گزارش سازمان عفو بین الملل، دولت جمهوری چک در سال ۲۰۰۵، نام مدرسه های استثنایی را به "دبستان های کاربردی" برگرداند اما سامانه آموزشی محدود و نامناسب این مدرسه ها با این تغییر نام همراه نشده و دگرگون نشده اند. در گزارش عفو بین الملل اشاره شده که در برخی از این مدرسه ها، نزدیک به ۸۰ درصد دانش آموزان را کودکان کولی تشکیل می دهند.

به گزارش بی بی سی، کودکان کولی هم که در مدرسه های عادی درس می خوانند، باید دوران تحصیل خود را در کلاس هایی که تنها دانش آموزان کولی در آن ها هستند سپری کنند، زیرا پدر و مادر کودکان سفید پوست، فرزندانشان را از هم سالان کولی شان دور می کنند. کلاس هایی هم که تنها دانش آموزان کولی دارند، از کیفیت آموزشی کمتری برخوردارند. به گفته به عفو بین الملل، کودکان کولی، نمی توانند به خوبی آموزش ببینند و در آینده در یافتن شغل و برقراری روابط اجتماعی با مشکل روبرو می شوند و به این ترتیب چرخه تنگدستی و محرومیت این بخش از جامعه پایان ناپذیر خواهد شد.

این درحالی است که سازمان ملل متحد می کوشد در برنامه ای به نام آموزش برای همه تا سال ۲۰۱۵، همه ساکنان زمین را از حق آموزش ابتدایی و برابری در آموزش بهره مند کند و به این ترتیب به یکی از هدف های برنامه توسعه هزاره سازمان ملل جامه عمل بپوشاند.   

 

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۱۰-۲۷ ۰۲:۵۵
متن سفارشی:

ديدگاه شما