"شوق سبز" نوجوانان در پاسداشت محیط زیست!

"شوق سبز" نوجوانان در پاسداشت محیط زیست!

آشنا کردن کودکان و نوجوانان با اهمیت محیط زیست در زندگی انسان، این روزها به دغدغه بسیاری از سیاست گذاران و کوشندگان محیط زیست در جهان تبدیل شده و خلاقیت آن ها را برای یافتن راه های جذاب و نو برای انس دادن کودکان با زیستگاه خود برانگیخته است.

"شوق سبز"، نام پروژه جدید و جالبی است که چند سازمان فعال کودکان و محیط زیست در انگلستان، در این ارتباط اجرا می کنند.۵۰۰۰ نوجوان ۱۴ تا ۱۹ ساله انگلیسی مخاطب این پروژه هستند و قرار است پس از گذراندن یک کارگاه آموزشی به مدت سه روز شغلی را در سازمان های محیط زیستی مهم کشورشان به دست بگیرند.

این پروژه با همکاری سازمان های "کودکان، مدرسه و خانواده" (DCSF)، "باغ های گیاه شناسی سلطنتی"، "پروژه ایدن" (Eden Project) که یک سازمان آموزشی محیط زیستی است، "انجمن سلطنتی حفاظت از پرندگان" و "موسسه آموزش عالی تجارت" (IEBE) اجرا می شود و هدف آن، آشنا کردن کودکان با وابستگی زندگی انسان به طبیعت و تحریک خلاقیت و حساسیت آن ها نسبت به محیط زیست است.

شوق سبز نوجوانان در پاسداشت محیط زیست

سازمان دولتی کودکان، خانواده و مدرسه ۲ میلیون یورو برای اجرای پروژه "شوق سبز" (Green Inspiration) سرمایه گذاری کرده است. پروژه قرار است از ماه می (اردیبهشت) امسال آغاز شود و تا اکتبر (مهر) سال آینده ادامه داشته باشد.

در این مدت ۵۰۰۰ نوجوان شرکت کننده، در گروه های کوچک در سازمان های مهم محیط زیستی انگلستان آموزش داده می شوند و پس از آن به مدت سه روز در این سازمان ها مسئولیتی را می پذیرند. آن ها باید در این مدت، راه هایی برای برطرف کردن مشکلات محیط زیستی کشورشان و ترویج اقتصاد سبز بیابند.

سیاست گذاران بخش آموزش و محیط زیست انگلستان امیدوارند که به این ترتیب، مدیران آینده کشور با شغل ها و مسئولیت های محیط زیستی آشنا شوند و هم بیاموزند که هر فرد و جامعه در کنار سیاست گذاری های درست اقتصادی می تواند در پاسداشت محیط زیست کوشا و اثرگذار باشد.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹-۰۲-۰۹ ۰۰:۱۸
متن سفارشی:

ديدگاه شما