گزارش تصویری از یک همایش

گزارش تصویری از یک همایش

نمایشگاه کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه را از دریچه دوربین خبرنگاران کتابک ببینید...

کتاب‌های حسی لمسی برای کودکان نابینا

آشنایی با شیوه مرمت سفال برای کودکان نابینا

کتاب پارچه‌ای، قصه ایرانی  کدو قلقله زن

میز آشنایی با فرهنگنامه کودک و نوجوان

میز خانه کتابدار کودک و نوجوان و ترویج خواندن

فضای عمومی نمایشگاه

میز آشنایی با کتابک

فضای عمومی نمایشگاه در خانه هنرمندان ایران

توران میرهادی در همایش کتاب برای کودکان با نیازهای ویژه

طرح موزه برای نابینایان

مراسم اهدای لوح به پدیدآورندگان برگزیده

نمایشگاه کتاب‌های برگزیده درباره کودکان ویژه در سال‌های ۱۳۲۸ تا ۱۳۸۸

هدیه میقانی برگزیده بخش نقاشی  آثار کودکان با نیازهای ویژه

کتاب پارچه‌ای لمسی ، داستان رستم

طرح موزه برای نابینایان

اسباب بازی برای کودکان با نیازهای ویژه

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۹-۱۰-۰۵ ۱۵:۴۳
متن سفارشی:

ديدگاه شما