خدمات الکترونیکی تحت وب

برپایه ی استانداردهای کتابخانه های آموزشگاهی، بر گرفته از ایفلا (فدراسیون بین المللی انجمن ها و موسسات کتابداری) و یونسکو (سازمان فرهنگی، علمی و آموزشی سازمان ملل) از آنجا که کتابخانه های کودکان و نوجوانان به ویژه کتابخانه های آموزشگاهی، دری برای ورود به جامعه ی دانش محور کنونی به شمار می آیند، لازم است امکان دسترسی کاربران را به تجهیزات الکترونیکی لازم، وسایل دیداری - شنیداری و پایگاه های کامپیوتری فراهم آورند. باید فرهنگ سازی در زمینه ی تامین تسهیلات برای دستیابی به منابع خارج از مجموعه، به وسیله ی خدمات ارجاعی، امانت بین کتابخانه ای و شبکه های اطلاعاتی انجام گیرد. برخی از این تجهیزات به قرار زیر است:

  • ایستگاه های کاری کامپیوتری با امکان دستیابی به اینترنت
  • شناسایی و دسترسی به بانک های اطلاعاتی متناسب با سطوح سنی و تحصیلی مختلف

برای ارائه ی خمات ارجاعی، امانت بین کتابخانه ای، دسترسی به محتواهای تحت وب و منابع موجود در کتابخانه در همه زمان و همه جا، بهترین شیوه به کارگیری محیط مجازی در کتابخانه است. ایجاد پایگاه های اطلاعاتی و طراحی و تدوین مسیریاب های موضوعی مناسب ترین روش هدایت کودکان و نوجوانان برای دسترسی به اطلاعات مستند و جامع با توجه به گروه سنی، زبان مادری و نیازهای اطلاعاتی آنهاست.

کتابک و ایرانک دو نمونه از این گونه مراکز اطلاع رسانی تحت وب هستند که در حوزه ی موضوعی ترویج خواندن و فرهنگ و ادبیات کوکان ایران، اطلاعاتی جامع را در اختیار مخاطبان خود قرار می دهند.

 

کتابک: پنجره ای رو به دنیای خواندن

این وب سایت که از ۲ بهمن ۱۳۸۷ راه¬اندازی شده، بر آن است تا با قرار دادن اطلاعات در۵ پایگاه خود، رسالت ترویج خواندن را در جامعه ی کودک و نوجوان و خواندنی ها را در پیوند با این گروه سنی برای بزرگسالان برعهده گیرد. در حال حاضر دو پایگاه خبر و ترویج خواندن آن فعال شده است. پایگاه خبر کوشش می کند در زمینه وضعیت زیستی و فرهنگی کودکان اخبار و تازه ها را تهیه یا گردآوری کند. پایگاه ترویج که محوری ترین پایگاه کتابک است، پایگاه کودک برای مخاطبان کودک و نوجوان طراحی شده است تا از این پس کودکان و نوجوانان ایرانی و همسایگان ایران بتوانند نیازهای فرهنگی و سرگرمی خود را از این راه برآورده سازند. پایگاه آموزش از راه دور کوشش می کند در آینده ای نزدیک، فرهنگ ترویج خواندن، ادبیات کودکان و آموزش خلاق را به شکل آموزشگاهی در دسترس همگان، از دور افتاده ترین شهرها و روستاها تا کشورهای همسایه و هم فرهنگ ایران قرار دهد و پایگاه کتابک به زبان انگلیسی روزنی است که از طریق آن، اخبار و گزارش های مربوط به کودکان و نوجوانان ایرانی و همسایگان ایران و همچنین فعالیت های فرهنگی در زمینه ی ترویج خواندن و ادبیات کودکان در دسترس دوستداران و خواستاران در سرتاسر جهان قرار می گیرد.

ایرانک: بانک اطلاعات فرهنگ و ادبیات کودکان ایران

بانک اطلاعات فرهنگ و ادبیات کودکان (ایرانک بانک) از نمونه پایگاه های داده های تحت وب با اطلاعاتی درباره ی کودکان و برای آنهاست. این بانک اطلاعاتی دارای ۱۴ پایگاه (کتاب، مقاله، نشریه، سند، پایان نامه، گزارش، تصویر، عکس، سازمان ها، حقوق کودک، جایزه ادبی، ناشران و گنج واژه) با بیش از ۱۲ هزار رکورد اطلاعاتی است که از تاریخ ۲۱ آبان ۱۳۸۵راه اندازی شده است. با قرار گرفتن این پایگاه در یک مسیریاب موضوعی، حجم زیادی از منابع پژوهشی در حوزه ی فرهنگ و ادبیات کودکان ایران از دوره ی باستان تا اواخر دهه ی ۵۰ که شامل حوزه هایى مانند: بهداشت، آموزش و پرورش ، حقوق کودک، کار کودکان، هنر و فرهنگ ، پوشاک ، سرگرمى ها و بازى ها و ده ها مقوله ی دیگر مى شود، در اختیار مخاطبان این محیط مجازی قرار می گیرد. این پایگاه می تواند اطلاعات مستند و جامعی برای پژوهش و مطالعه ی بیشتر در زمینه ی تاریخ، جامعه شناسی و مردم شناسی، ادبیات و هنر در اختیار کاربران قرار دهد.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۷-۱۱-۲۸ ۰۵:۴۶
متن سفارشی:

ديدگاه شما