هفته ی تغذیه با شیر مادر: "نگاه به گذشته برای برنامه ریزی آینده"‬

هفته ی تغذیه با شیر مادر: "نگاه به گذشته برای برنامه ریزی آینده"‬

امسال بیستمین سالی است که هفته جهانی تغذیه با شیر مادر جشن گرفته می شود. هر سال بیش از ۱۷۰ کشور در سراسر جهان ۱۱- ۱۷ مرداد ماه (۱ تا ۷ آگوست) را جشن می گیرند تا تغذیه با شیر مادر را ترویج کنند و بهداشت نوزادان را بهبود دهند.

موضوع امسال هفته ی تغذیه با شیر مادر "نگاه به گذشته برای برنامه ریزی آینده" است و بر تلاش جهانی برای حفاظت، پشتیبانی و ترویج تغذیه با شیر مادر تاکید دارد.

اهداف برنامه ی امسال هفته جهانی تغذیه با شیر مادر مرور فعالیت های ۲۰ سال گذشته، جشن گرفتن دستاوردهای ملی، منطقه ای و جهانی، ارزیابی وضعیت اجرایی برنامه جهانی تغذیه نوزادان و خردسالان با شیر مادر، فراخواندن برای برطرف کردن کمبودها و نارسایی ها و جلب توجه همگان به این برنامه است.

سیاست های قوی ترویج تغذیه با شیر مادر در کشورهای در حال توسعه می تواند هر ساله از مرگ نزدیک به یک میلیون کودک زیر پنج سال جلوگیری کند.

با وجود شواهد قانع کننده ای که نشان می دهند تغذیه انحصاری با شیر مادر عاملی حیاتی برای پیشگیری از بیماری هایی مانند اسهال و ذات الریه است، تغذیه با شیر مادر در کشورهای در حال توسعه تنها با تغییر اندکی از ٣٢ درصد در سال ١٩٩۵ به ٣٩ درصد در سال ٢٠١٠ رسیده است.

هفته ی تغذیه با شیر مادر نگاه به گذشته برای برنامه ریزی آینده‬

آنتونی لیک، مدیر اجرایی یونیسف بر این باور است که اگر تغذیه با شیر مادر به شکل موثرتری ترویج شود و مادران از بازار زیر سلطه تولیدکنندگان شیر خشک در امان باشند، شمار کمتری از کودکان به بیماری ها، سوء تغذیه و کوتاه قدی دچار می شوند. تغذیه با شیر مادر مزیتی است که نه تنها برای کودکان، مادران و خانواده ها مفید است بلکه سرمایه گذاری نیز برای دولت ها محسوب می شود.

افزایش میزان تغذیه با شیر مادر با موانع گسترده ای از جمله بازاریابی غیر اخلاقی تولید کنندگان شیر خشک، ضعف سیاست های کشوری در حمایت از مرخصی دوران بارداری و زایمان و همچنین عدم درک خطرات ناشی از محرومیت کودک از شیر مادر همراه است.

مجله پزشکی لنست در سال ٢٠٠٨ بر واقعیت قابل توجهی تاکید کرده است بدین مضمون که احتمال مرگ کودکی که از شیر مادر تغذیه نمی کند در شش ماه اول زندگی خود ۱۴ برابر کودکی است که منحصرا از شیر مادر تغذیه می کند. شیر مادر نیازهای تغذیه ای کودک را بطور کامل برآورده می کند و از آنجا که هزینه اصلی آن تغذیه مادر است، یکی از ارزشمندترین سرمایه گذاری ها برای بقا کودک به حساب می آید.

ديدگاه شما