بخوان

Read
بخوان

"بخوان" نام سازمانی است آموزشی وغیر دولتی که در سال ۱۹۷۹ از سوی بخش خصوصی و خیرین در افریقای جنوبی بنیان گذاری شد. هدف سازمان آموزشی "بخوان" یاری رساندن به مردم افریقا ی جنوبی برای گسترش مهارت های خواندن، نوشتن، یادگیری، دسترسی به اطلاعات و مهارت های ارتباطی است تا آن ها را به دانش آموزان مادام العمر و مستقل تبدیل کند.

 "بخوان" به تفاوت های فرهنگی و چند فرهنگی بودن جامعه افریقا ی جنوبی حساس است و آن را ترویج می کند.

سازمان "بخوان" برای دستیابی به اهداف خود از "برنامه ی سوادآموزی متوازن" برای تولید کتاب و آموزش آموزگاران بهره می گیرد. این برنامه، روشی است برای سواد آموزی که بر پایه ی کتاب های برگزیده ودرجه بندی شده، استوار است. کشورهایی که از سطح سواد بالایی برخوردارند، به طور فزاینده، از این برنامه بهره می گیرند که نخست در نیوزیلند اجرا شد و اکنون در بریتانیا، بخش هایی از امریکا، مالزی، چین و کشورهای دیگر اجرا می شود. سازمان "بخوان"، "برنامه ی زبان آموزی متوازن" را برای مدرسه های افریقای جنوبی مناسب سازی کرد و در یک پروژه ی پویا، کم کم در ۱۰۰۰ مدرسه و ۱۰ هزار کلاس درس در افریقای جنوبی به اجرا در آورد. ارزشیابی ها نشان داده است که سطح یادگیری دانش آموزان در مدرسه هایی که این برنامه در آن ها اجرا شده است، یک تا دو سال بالاتر است. پژوهش ها در کشورهای گوناگون از جمله افریقای جنوبی در بیشتر از ۲۰ سال گذشته نشان داده است که بهره گرفتن از این کتاب ها در برنامه های کلاسی، به گسترش مهارت های زبان آموزی وسواد آموزی دانش آموزان یاری می رساند. پژوهش های بیشتر ثابت کرده اند که برنامه ی "متوازن زبان آموزی" بهترین شیوه برای آموزش مهارت های زبان آموزی و سواد آموزی ای است که بر پایه ی کتابخوانی استوار است.

 این برنامه از پشتیبانی کامل (بلند خوانی) دانش آموزان آغاز می شود و آن ها را تا مستقل شدن در خواندن ونوشتن همراهی می کند. همه ی مهارت های زبان آموزی شامل: گوش کردن، سخن گفتن، خواندن، نوشتن، تفکر و استفاده از زبان (واژه ها) برای یادگیری پیوسته و معنادار، روزانه به کار گرفته می شوند.

 در این برنامه، دانش آموزان خواندن واژه هایی با بسامد بالا را، با دیدن مداوم واژه ها می آموزند و دایره ه ی واژگان خود را از خلال متن های معنا دار گسترش می دهند. این برنامه، ازهر دو گروه کتاب های داستانی و غیر داستانی استفاده می کند و مهارت های دستیابی به اطلاعات به شکل روشمند را آموزش می دهد.

 سازمان "بخوان" برای تامین مواد آموزشی خود، شرکت انتشاراتی "Reading Matters" را بنیاد گذاشت. "Reading Matters"، ابزار آموزشی ای را که از سوی کارشناسان سازمان "بخوان" طراحی و پیشنهاد می شود، عرضه می کند. این شرکت در تامین مواد وخدماتی که به مدارس آفریقای جنوبی ارائه می دهد، از نظر کارشناسان، تجربه ها و پژوهش های میدانی سازمان "بخوان" بهره می گیرد.

راهنما

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.