موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌کند

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان کارگاه‌های آموزشی برگزار می‌کند

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان پس از سال‌ها پژوهش در حوزه تاریخ ادبیات کودکان و آموزش خلاق در پاسخگویی به نیاز مخاطبان خود بر آن شده است که کارگاه‌هایی را درچهار موضوع کلی ارایه کند.

ویژه مربیان، آموزگاران، کتابداران و مادر و پدرها

موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان پس از سال‌ها پژوهش در حوزه تاریخ ادبیات کودکان و آموزش خلاق در پاسخ‌گویی به نیاز مخاطبان خود بر آن شده است که کارگاه‌هایی را با موضوع‌های زیر ارایه کند:

کارگاه‌ها در چهار ساعت برگزار می‌شوند و همراه با مباحث تئوری، کارهای عملی مربوط به کارگاه هم انجام می‌شود. پس از پایان هر کارگاه به هر شرکت کنندگان گواهی شرکت در کارگاه داده می‌شود.

شماره تلفن برای ثبت نام کارگاه‌ها: ۸۸۵۵۲۳۱۸

مسؤل ثبت نام:‌ خانم اشرفی

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.