یک خبر خیلی خوب از کودکان فلسطینی!

یک خبر خیلی خوب از کودکان فلسطینی!

موسسه آموزش های اجتماعی تامر که نهادی ویژه ترویج خواندن برای کودکان و نوجوانان در سرزمین های فلسطینی است، جایزه بزرگداشت آسترید لیندگرن را به پاس چند دهه فعالیت پیگیر نصیب خود کرد و بهارانه ای زیبا را برای کودکان سرزمین فلسطین به ارمغان آورد.

چنین خبری از آن جهت هیجان انگیز است ، که نوایی امیدبخش برای کودکان و نوجوانان غزه پس از رنج های بیکران آن ها در جنگ زمستان اخیر بوده است. این کودکان و نوجوانان که بی هیچ گناهی تنها به جرم زندگی در خانه مادری هدف گلوله ها و بمب های ویرانگر نیروهای اسرائیلی قرار گرفتند و پیامدهای آن کشته شدن صدها جان شیفته ای از آن ها بود که وجدان انسان ها را در سرتاسر جهان تکان داد. در چنین وضعیتی همه نیروهای مردمی و صلح دوست در سرتاسر جهان می خواستند و می خواهند که به گونه ای رنج های این کودکان و سازمان های همراه آن ها را بکاهند. بی گمان برنده شدن موسسه آموزش های اجتماعی تامر توجه هئیت داوران به موضوعی بسیار انسانی بوده است و نشان می دهد که در وضعیتی که کودکان فلسطینی این چنین زخم های جنگ را برتن دارند، سخن گفتن و بالا بردن دست های ادبیات کودکان در اروپا و امریکا چشم فروبستن به نهادهای مردمی و غیردولتی و ناوابسته است که در بدترین وضعیت های اجتماعی کوشش می کنند که زندگی بهتری برای کودکان سرزمین خود بسازند. جایزه بزرگ آسترید لیندگرن در نیمه بهار امسال طی مراسمی ویژه به موسسه تامر اهدا خواهد شد. هیئت تحریریه کتابک از سوی شورای کتاب کودک ، خانه کتابدار و موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان این رخداد فرخنده را به همکاران خود در موسسه آموزش های اجتماعی تامر شادباش می گوید!

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۸۸-۰۱-۰۵ ۱۰:۱۶
رویداد - فراخوان - تقویم - طرح:
متن سفارشی:

ديدگاه شما