تجارب موفقیت آمیز راهکاری برای رفع خجالتی بودن در کودکان

تجارب موفقیت آمیز راهکاری برای رفع خجالتی بودن در کودکان

یک روان شناس در خراسان شمالی گفت: تجارب موفقیت آمیز راهکاری برای رفع خجالتی بودن در کودکان است.

نورگلدی یزدانی در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، منطقه خراسان شمالی، بیان کرد: خجالتی بودن یک رفتار غیر‌ارادی است که فرد به دلیل اضطراب‌هایی که دارد نمی‌تواند با موقعیت‌های مختلف مواجه شود و رفتار درست از خود نشان دهد.

وی با اشاره به اینکه خجالتی‌ بودن از اختلال‌های اضطرابی است، ادامه داد: در اختلال اضطرابی یک چرخه‌ایی ایجاد می‌شود که فرد از موقعیت یادگیری و جمع اجتناب می‌کند و به دلیل اجتبات از رویارویی با موقعیت‌ها در یادگیری رفتارها و نوع عملکرد دچار افت می‌شود.

یزدانی با اشاره به اینکه افت در عملکرد رفتار، مانع رفع اضطراب و در نتیجه مانع رفع خجالتی بودن می‌شود، افزود: برای رفع خجالتی بودن باید ابتدا به دنبال کاهش اضطراب در کودک بود که راه آن حساسیت‌زدایی است.

وی خاطرنشان کرد: باید کودک را در موقعیت‌هایی که کمترین اضطراب را برای او بوجود می‌آورد قرار داد، به عنوان مثال یک کودک ١٠ ساله را در موقعیت بازی با کودکان شش ساله قرار داد تا به تدریج در جمع قرار گیرد.

یزدانی با اشاره به اینکه بازی کودکان با گروهی ازکودکان کم سن و سال‌تر از خود موقعیت‌هایی موفقیت آمیز برای آنان بوجود می آورد، بیان کرد: تجارب موفقیت‌آمیز موجب تقویت اعتماد به نفس کودک شده و آنان را در یک رفتار اجتماعی مطلوب قرار می‌دهد.

‌وی گفت: رابطه اضطراب و اعتماد به نفس یک رابطه معکوس است بنابراین اگر اعتماد به نفس کودکان را از طریق موفقیت‌های تجارب آمیز ایجاد کنیم خجالتی بودن آنان نیز رفع می‌شود.

یزدانی با اشاره به اینکه یک تمایز اساسی بین خجالتی بودن و حیا وجود دارد، خاطرنشان کرد: حیا یک رفتار ارادی است که فرد در موقعیتی که قرار می‌گیرد به شکل ارادی و کنترل شده از خود بروز می‌کند، اما خجالتی بودن یک موقعیت غیر ارادی مانند لرزش دست به صورت غیرارادی است.

وی بیان کرد: خجالتی بودن در کودکان از سنین سه الی چهار سالگی که از بازی‌های موازی به بازی‌های گروهی پیش می‌روند، به عنوان مثال در موقعیت‌های رسمی همچون مدرسه قرار می‌گیرند، بروز می‌کند.

یزدانی با اشاره به اینکه تحقیر و مقایسه کودکان توسط والدین مشکل خجالتی بودن را حل نمی‌کند، اظهار کرد: حساسیت‌زدایی منظم یعنی به تدریج از موقعیتی که کمترین اضطراب را برای کودک ایجاد می‌کند به موقعیت‌های دیگر راهکار این معضل است.

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۳-۱۱-۲۷ ۱۶:۰۱
نویسنده:
گروه خبر کتابک
منبع:
خبرگزاری دانشجویان ایران
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.