کارگاه پیشرفته بازی های آهنگین

کارگاه پیشرفته بازی های آهنگین

کمیته بازی شورای کتاب کودک نخستین کارگاه پیشرفته بازی های آهنگین را در ادامه کارگاه مقدماتی سال ١٣٩٣، هشتم مرداد ماه ١٣٩۴ برگزار می کند.

کارگاه پیشرفته بازی های آهنگین شامل: آشنایی با بازی های ساده و تمرین ریتم نوازی و نت های اصلی موسیقی، همچنین آشنایی با متد ارف و کودالی و مقدمات همنوازی با متد کنون (canon) و نحوه اجرای آن ها است که فرصتی مناسب برای تمرین گروه نوازی با کودکان بیش دبستان است. یادآوری می شود که شرکت کنندگان باید کارگاه مقدماتی را گذرانده باشند.

برای آگاهی بیشتر و نام نویسی با تلفن ٠٩١٩٢٢۶۶٣٨٩ تماس بگیرید.

مکان برگزاری : تهران، خیابان انقلاب، خیابان ابوریحان، خیابان شهید وحید نظری، شماره ٣١، طبقه دوم، شورای کتاب کودک

اطلاعات:
تاریخ انتشار: ۱۳۹۴-۰۴-۲۳ ۱۰:۰۹
نویسنده:
گروه خبر کتابک
متن سفارشی:

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.