کاردستی های زیبا با برگ ها

کاردستی های زیبا با برگ ها

از برگ ها می توان در بسیاری از فعالیت های آموزشی بهره جست. برای نمونه، با گردآوری برگ های گوناگون با رنگ های متفاوت همراه با کودکان، می توان جانوران  جالبی ساخت. تنوع در شکل و فرم برگ ها، این امکان را به کودک می دهد تا با خلاقیت و فانتزی، آن چه را در سر دارد بپروراند و به آن موجودیت ببخشد.

ساخت کاردستی با برگ ها

چون عمر برگ ها کوتاه است و خیلی زود خشک و مچاله می شوند، می توان با دستگاه پرس آن ها را به مدت طولانی نگاه داشت. پس از پایان کار، می توان برگ ها را میان نایلون مخصوص دستگاه پرس گذاشت و از دستگاه عبور داد، سپس پلاستیک های دور آن را قیچی زد و آن را مانند یک نقاشی بایگانی کرد.    

 

ساخت کاردستی با برگ ها

ساخت کاردستی با برگ ها

ديدگاه شما

کپچا
این پرسش برای آزمایش این است که آیا شما یک بازدید کننده انسانی هستید یا خیر و نیز برای جلوگیری از ارسال خودکار هرزنامه.