به کارگیری رویکرد مونتسوری در آموزش پیش دبستان

عنوان لاتین
Bringing The Mottessori approach to Your Early Years Practice

کتاب «به کارگیری رویکرد مونتسوری در آموزش پیش دبستان» با هدف روشن کردن برخی اصطلاحات پیچیده مونتسوری و به روز کردن نوشته‌های او نوشته شده است.

ماریا منتسوری را می‌توان مادر «آموزش غیرسنتی» دانست. او روشی را در آموزش کودکان بنیان‌گذاری کرد که برخلاف روش‌های متداول بر علایق کودکان استوار بود. در آموزشگاه او کودک، خود می‌آموخت و نقش آموزگار تنها راهنمایی و فراهم کردن ابزار و محیط مناسب برای آموختن بود. اکنون هزاران آموزشگاه نام او را بر خود دارند و از روش او در آموزش کودکان بهره می‌برند.

شیوه آموزش ماریا مونتسوری تاثیر بسزایی بر درک امروزی ما از آموزش و پرورش ابتدایی داشته است و به خاطر کمک به درک ما از اهمیت یادگیری از راه حواس و تکامل مواد آموزشی شناخته شده است.

کتاب «به کارگیری رویکرد مونتسوری در آموزش پیش دبستان» در ۴ فصل کوتاه نوشته شده است:

فصل نخست شامل زندگی‌نامه ماریا منتسوری است. در این بخش به طور خلاصه به رویدادهایی از زندگی ماریا مونتسوری پرداخته شده است که منجر شد رویکرد آموزشی ویژه‌ای را برای آموزش کودکان بنیان‌گذاری کند.

در فصل دوم این کتاب رویکرد منتسوری و سه جز اصلی آن یعنی کودک، محیط مطلوب و آموزگار معرفی می‌شود. در این بخش توضیح داده می‌شود که چگونه منتسوری با ارائه تعریفی نو از کودکان و ویژگی‌های‌شان، محیط آموزشی مطلوب را طراحی می‌کند و وظایف آموزگاران را بر مبنای آن تعریف می‌کند.

ماریا مونتسوری

در فصل سوم کتاب با نام به کارگیری رویکرد مونتسوری در آموزش پیش‌دبستان، اطلاعاتی درباره برنامه آموزشی مونتسوری و محتوای آن‌ به دست می‌دهد.

در فصل چهارم هم ارتباط میان برنامه‌های یادگیری فردی رویکرد منتسوری با برنامه درسی آموزشی در گام پایه بررسی می‌شود.

در پایان کتاب هم در دو پیوست چگونگی تحقق آموزش در گام پایه در آموزشگاه‌های پیش دبستانی مونتسوری و فعالیت‌ها و مواد رویکرد مونتسوری آمده است.

کتاب «به کارگیری رویکرد مونتسوری در آموزش پیش دبستان» از مجموعه کتاب‌های «رویکردها و نگرش‌ها در آموزش و پرورش پیشرو» برای ترویج اندیشه‌های برتر تعلیم و تربیت و با هدف همیاری در دانش‌افزایی و نگرش‌سازی برای کارشناسان، آموزگاران و مربیان منتشر شده است.

از دیگر کتاب‌های این مجموعه که موسسه پژوهشی تاریخ ادبیات کودکان با پشتیبانی مجتمع آموزشی شهید مهدوی منتشر کرده است، شامل کتاب‌های رویکرد اشتاینر والدورف در آموزش پیش دبستانی، به کارگیری رویکرد (های اسکوپ) در سال های پیش دبستان و کاربرد رویکر رجیو امیلیا در آموزش پیش دبستانی است.

این کتاب را می‌توانید از کتاب هدهد تهیه کنید.

برگردان
شیما الهی
تصویر اضافی
تهیه کننده
شبنم عیوضی
سال نشر
۱۳۹۶
نویسنده
Barbara Isaacs, باربارا ایساکس
Submitted by editor3 on