من نابینا نیستم، فقط خوب نمی بینم!

من نابینا نیستم، فقط خوب نمی بینم!

"من نابینا نیستم، فقط خوب نمی بینم!" شامل پیشنهادهایی است برای بهبود کارآیی افراد کم بینا، که می تواند برای خانواده هایی که فرزند کم بینا یا دچار آسیب دیدگی بینایی دارند و مربیانی که کار توانبخشی و آموزش این افراد را به عهده دارند، مورد استفاده قرار گیرد.

در مقدمه کتاب آسیب های بینایی بر اساس میزان باقیمانده توانایی بینایی در افراد طبقه بندی شده واین طبقه بندی کمک می کند تا مربیان و خانواده افراد کم بینا بتوانند آن ها و توانایی هایشان را به خوبی بشناسند و برایشان تسهیلات و تغییرات مناسبی در جهت انطباق صحیح با محیط ایجاد کنند. این پیشنهادات به دو بخش فعالیت های خانه و فعالیت های خارج از خانه تقسیم می شود. نمونه ای از این تغییرات در خانه ﭘیشنهادهایی است برای طریقه صحیح چیدمان وسایل خانه، انتخاب رنگ های مناسب، در دسترس بودن اشیاء، مشخص کردن راه های رفت و آمد درراهروها و ورودی اتاق ها، آماده کردن غذا و صرف آن،مناسب سازی وسایل برقی و گاز سوز آشپزخانه است. پیشنهاد های نویسنده برای رفت وآمد آسان هنگام شب در خیابان ها با رعایت مسائل ایمنی از دیگر بخش های این کتاب است که می تواند به فعالیت های خارج از خانه افراد کم بینا کمک کند. مجموع این رهنمودها به علاوه طرح ایجاد امکانات ویژه برای خواندن و نوشتن کم بینایان،به رشد فردی و اجتماعی کم بینایان کمک کرده و آن ها را به استفاده هر چه بیشتر از باقیمانده بینایی شان تشویق می کند.

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
جی. کرک هورتون
ویراستار
  • سید مهدی صادقی نژاد
برگردان (متن)
  • لی اسلامبولچی مقدم
سال نشر
۱۳۸۱

ديدگاه شما