خدمات کتابخانه ای برای کودکان

خدمات کتابخانه ای برای کودکان

درقانون اساسی هند به حقوق کودک بین ۶ تا ۱۴ سال تأکید فراوانی شده است و آموزش را حق مسلم وی می داند. آنان معتقد هستند تمام کودکان بدون هیچگونه محدودیتی حق استفاده از کتابخانه عمومی، بعنوان یک ابزار آموزشی و یا به عنوان یک مرکز آموزش غیر رسمی را دارند.

با این وجود به غیر از کودکان مدرسه ایی که از امکانات کتابخانه ای استفاده می کنند بخش بزرگی از جمعیت کودک و نوجوان هند از این خدمات محروم هستند، مانند اخراجی های مدرسه ها، بی سوادان، کودکان با نیاز ویژه، کودکان پیش دبستانی و ...از این رو در این کتاب به انواع خدماتی که کتابخانه ها می توانند برای تمام کودکان ارائه دهند اشاره شده است.کتاب دارای نه فصل و شش پیوست است. ابتدا به فلسفه خدمات کتابداری پرداخته و ضمن آشنایی و معرفی انواع کتابخانه های کودک، کودک دبستانی و دانش آموزان منزوی تعریف شده و به جنبه های مختلف خواندن و مطالعه و گرایش های مطالعه در کودکان و مشکلاتی که در هدایت خواندن آنان وجود دارد اشاره می شود. در تمامی بخش های نقش مهم کتابدار کودک به عنوان فردی که با کودک هم صحبت است و باید از مواد قانون اساسی کشورآگاه باشد مطرح می شود و هم چنین خواننده با فعالیت های سازمان های بین المللی در کشورهای در حال رشد و رشد یافته و اجرای ایده هایی برای انجام امور آشنا می شود. در پیوست، مواردی چون مکان کتابخانه در مدارس، اجرای دو طرح انگلیسی همکاری بین کتابخانه مدرسه و کتابخانه عمومی و سیستم های رده بندی کتاب و رابطه خواندن عمومی با ضریب هوشی کودکان و منشور حقوق کتابخانه مدرسه و سرانجام پیش نویس برنامه آموزشی که توسط گروه کاری اجرا می شود ارائه شده است. کتاب برای کتابداران بخش کودکان کتابخانه های عمومی و کتابخانه های آموزشگاهی می تواند کاربرد داشته و مفید باشد.                                               

شناسنامه کتاب:
ناشران
نویسنده
و.ام. موهان‌راج
برگردان
  • حسن کیانی, پریسا نیکوکار
سال نشر
۱۳۸۸

ديدگاه شما