کتاب کودک و نوجوان: پیمان نامه بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت به زبانه کودک

پیمان نامه بین المللی حقوق افراد دارای معلولیت به زبانه کودکانه

در جهان معاصر پیشبرد حقوق انسانی در عرصه های مختلف زندگی فردی و جمعی، مطالبه ایی همگانی است و به طور نسبی همه ی اقشار جامعه خواهان بهبود وضعیت انسانی خود هستند. در این فرآیند بهبود وضعیت افراد آسیب پذیرتر همانند کودکان و افراد معلول از اولویت بیشتری برخوردار است.

این کتاب با هدف آشنا کردن کودکان معلول با حقوق شان تهیه شده است واز زبانی ساده و قابل فهم و تصاویر رنگی بهره گرفته است.

دربخش نخست کتاب مفاهیم پیمان نامه، معلولیت و حقوق افراد معلول تعریف شده است. در بخش بعدی تلاش شده است که کودکان با مفاد ٥٠ بندی پیمان نامه آشنا شوند. در ادامه اشاره ای کوتاه و کودکانه به حقوق کودکان معلول شده است و اینکه چگونه حقوق آن ها در زندگی روزانه شان می تواند به واقعیت تبدیل شود. دو بخش پایانی کتاب شامل واژه نامه ای برای برای توضیح واژه هایی که ممکن است فهم و درکشان برای برخی از کودکان مشکل باشد و  نیز نامه ی یک دختر معلول ارمنستانی است. خواندن این کتاب برای آشنایی کودکان معلول با حقوق خود و همچنین کودکان غیر معلول جهت درک مشکلات و آشنایی با حقوق افراد معلول پیشنهاد می شود.

شناسنامه کتاب:
عنوان اصلی:
Child-Frirendly Text UN Disability Cinvention
ناشران
نویسنده
بنیاد ویکتوریا پی ان یونیسف
برگردان (متن)
  • مهسا افتخار
سال نشر
۱۳۸۸
راهنمای کتاب:
دسته بندی های کتاب
تحلیل کننده کتابشناسی:
فاطمه اشرفی

ديدگاه شما

پرسش و پاسخ